Банкеръ Weekly

Съдби

СТОЯН ТОШЕВ: ФИНАНСИСТЪТ НА ВИСОКИТЕ ЕНЕРГИИ

Цифрите са естественият език на физиката, казва Стоян Тошев, изпълнителен директор на Ти Би Ай Асет мениджмънт. Със сигурност знае това най-добре, защото е физик по образование и призвание, завършил е СУ Климент Охридски, специалност теоретична физика, след което работи в Българската академия на науките като старши научен сътрудник.
Най-математизираната част на икономическото познание са инвестициите, затова преходът към този бизнес не е труден, твърди Тошев. Вече десет години работи в най-голямата небанкова финансова институция в България Ти Би Ай - заради тръпката да се занимава с инвестиционна политика и практика, която е новост по нашите географски ширини.
Той е и Си Еф Ей - сертифициран финансов аналитик (CFA) от 2001 г., доскоро председателства Българската асоциация на финансовите аналитици (БАФА), член е на CFA Institute в САЩ. Престижната титла постига също заради предизвикателството. И защото уравненията са едни и същи, каквото и да означава това за посветените. CFA се присъжда след три мащабни изпита в три поредни години в един и същи ден в цял свят. Между знаещите и можещите се нареждат и 62-мата членове на Българската Си Еф Ей Асоциация (BCFAS), както неотдавна бе преименувана БАФА.
Подтикът на Тошев да върви по неутъпкани пътеки и винаги да довършва започнатото вероятно му е даден по рождение. Допуска, че може да е наследство и от заниманията му в БАН, защото ако в науката правиш нещо за втори път, то няма стойност. В теоретичната физика лаврите са предназначени само за откривателите. Стоян Тошев защитава докторат (PhD) в областта на физиката на високите енергии. В актива си като научен работник (както в предишни години скромно титулувахме умовете на България) има десетки публикации, цитирани в около 150 трудове на чуждестранни учени.
Публична тайна е, че заради безпаричието в българската наука през последните петнадесет години от страната изтекоха научни кадри с отлична квалификация, повечето от които днес успешно се реализират в западни университети и изследователски институти. Стоян Тошев също има зад гърба си двегодишна специализация във Франция като визитинг професор, но твърдо решава, че България е мястото, в което иска да работи и живее, и се прибира у дома. Наумява си да пробва сили в нещо по-различно. И методично се подготвя за това. Защото и според условията на собственото му уравнение, ако човек работи в определена област еn на брой години, но усети, че е престанал да си задава въпроси, по-здравословно ще е да смени попрището на интелектуалните си усилия. По тази причина избира инвестиционния бизнес, защото общото между финансите и физиката са езикът на цифрите и умението да си служиш с тях.
Едва ли някой може да каже как и кога се заражда любовта към цифрите и дали те преоткриват човека, или той сам пада в капана им заради вродения си афинитет към знаковия им код. Стоян Тошев завършва Софийската математическа гимназия и се гордее, че и до днес оттам излизат млади умове, които прославят България по цял свят. Да си неин възпитаник е не само чест, но и задължение. Като да си дал обет да не сваляш гарда и постоянно да поддържаш върхова форма. Най-важното е, когато се захвана с една работа, да я свърша докрай и добре, казва лаконично Тошев. Самодисциплината е другият задължителен компонент, особено когато задачите за деня са толкова много. Дали пък офицерът в семейството - баща му, няма заслуга за това? Не мисли, че е така, защото, според него, човек се ражда с характера си, той е такъв, какъвто е, въпреки влиянието на околната среда. В пети клас, когато спечелва кръг от първата си олимпиада по математика, бъдещият физик и бизнесмен осъзнава, че цифрите за него са най-добрият начин за комуникация със света. Защото хората, казва той, се делят основно на два типа - тези, чийто естествен начин на изразяване са цифрите, и другите, които усвояват с лекота езиците. Самият той свободно си служи с френски и английски, но признава, че ги е учил с правила и с усърдие.
С главния мениджър на финансовата група Ти Би Ай Насим Царфати обаче разговарят на чист български. Макар родителите му да са се преселили в Израел през петдесетте години на миналия век, и до днес семейство Царфати съхранява обичта си не само към страната ни, но и към книжовния български език. Пътищата на Тошев и Царфати се срещат през 1995 година. Научният сътрудник по физика вече е завършил Банки и банково дело в УНСС. Има специализация и като брокер на фондова борса заради амбицията да познава от а до я тънкостите на прохождащия в България капиталов пазар. Кандидатства и започва работа като инвестиционен мениджър в ПОК Доверие. Един ден шефът му ще признае, че е първият и единствен служител, когото е назначил, и че до днес е доволен от избора си.
Скоро след старта си като финансист Тошев става директор на дирекция инвестиции в дружеството, след което е избран в надзорните съвети на ЗПАД Булстрад и ПОК Доверие, изпълнителен директор е на инвестиционното дружество Ти Би Ай Асет Менджмънт, както и на инвестиционния посредник Ти Би Ай Инвест. Задълженията му се множат пропорционално на експанзията на финансовата група. Той ръководи и делата на инвестиционното дружество от отворен тип Ти Би Ай Евробонд, както и на договорния фонд Ти Би Ай Динамик.
Междувременно дъщерните дружества на Ти Би Ай са станали почти дузина. И тъй като групата притежава най-големите институционални инвеститори в страната - пенсионните фондове на Доверие, ЗПАД Булстрад, Булстрад - живот, вече и Булстрад Здравно осигуряване, а част от дейността им е свързана с управление на портфейли от финансови активи, по-изгодно е те да бъдат управлявани от едно инвестиционно дружество. Ето защо през 2002 г. акционерите на Ти Би Ай Груп обособяват асет мениджмънта на базата на инвестиционната дирекция в ПОК Доверие. За да бъдат задоволени разностранните инвестиционни нужди на корпоративните и индивидуалните клиенти, създават инвестиционния фонд от отворен тип (с 22 млн. лв. активи и 30% пазарен дял), както и договорния, които в същината си са взаимни фондове, но с различна форма. Колективното инвестиране означава определен брой инвеститори да обединят средствата си и да ги предоставят за професионално управление. За услугата те плащат ниска цена при гарантирана ликвидност. И при най-нискорисковите фондове доходността е значително по-висока от лихвите по срочните банкови депозити. И тъй като на финансовия пазар в България инвестиционни услуги има отскоро, трябва време, за да се запознаят клиентите с тях и да ги използват, разказва Стоян Тошев. България вече наваксва с ускорени темпове пропуснатите етапи в развитието си и за да разберем какво ще се случи у нас утре, трябва внимателно да се вгледаме в това, което има днес в Европа или в САЩ. Индустрията на взаимните фондове там е най-успешна, всяко второ американско семейство например има инвестиции средно в четири взаимни фонда, заради което целокупното население е най-големият съакционер в държавата. Хората предоставят парите си за управление на портфейлните мениджъри, които ги инвестират на фондовия пазар. Процесът напредва и в новите членки на Европейския съюз - Чехия, Словакия, Полша, Унгария. Инвестираните активи във взаимните фондове силно нарастват, което рано или късно предстои да се случи и у нас.
Изследванията доказват, че инвестиционните мениджъри, управляващи чуждестранни финансови средства, са склонни по-малко да рискуват, отколкото ако управляват собствени. И въпреки това - да носиш отговорност за парите на другите едва ли е най-спокойното занимание на този свят. Стоян Тошев обаче, изглежда, има свой секрет, защото винаги е спокоен, приветлив и дружелюбен, макар телефоните в кабинета му постоянно да звънят. Убеден е, че всяка дейност, която се върши методично и професионално, ако има ясно изразени цели и отговорности, е осъдена на успех, а добре свършената работа носи удоволствие и спокойствие.
Той ръководи и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), една от малкото браншови организации, в която има хармония, лоялност и приятелство. Вероятно защото конкуренцията между членовете й все още не се е ожесточила, или заради обединяващата фигура на председателя й, който вярва, че ако работят заедно, пазарът на взаимните фондове ще се развие по-бързо. По-важното е, че колегите му мислят като него.
Всички помнят скандалите, разтърсили неотдавна най-развития инвестиционен пазар в САЩ, и макар че у нас той едва прохожда - а може би именно заради това, трябва да бъде наблюдаван, прецизно регулиран и контролиран. Което може да се случи с усилията на държавния надзор в КФН и чрез професионалната организация БАУД, призвана да допринася за саморегулацията на пазара и за развитието на гражданското общество в страната. Успоредно с нарастването на бизнеса на управляващите дружества се налага да се променя и Законът за публичното предлагане. Браншовиците са доволни, че предложенията им за промени в данъчното законодателство са взети под внимание, следователно диалогът им с надзора се развива добре.
Стара мъдрост гласи, че за това, как човек работи, се познава по умението му да почива. Въпреки че е ангажиран средно по 10 часа на ден в компанията и в асоциацията, Стоян Тошев успява активно да спортува, обича преходите в планината, а през лятото с удоволствие кара уиндсърф. Съжалява, че малко време отделя за приятелите си. Подчинените му го характеризират като строг, но справедлив началник, защото е противник на грубото администриране и смята, че ако на човек не му идва отвътре да изпълнява съвестно и добре задълженията си, няма сила, която може да го застави да прави това.
Най-голямото му предимство е, че се държи естествено с всеки. Убеден е, че ако човек е сигурен в знанията и професионализма си, може да обясни всичко и на случайно срещнат на улицата. Ако обаче има проблем с моженето, ще се стреми да компенсира с висок стил или да заеме позата на неразбран. Основните неща са прости, казва Тошев и се гордее, че е подбрал добър и ефективен екип. Опитва се да мотивира не само сътрудниците си, но и собствения си син да довършва докрай започнатата работа. Вероятно като продължение и проекция на самия себе си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във