Банкеръ Weekly

Съдби

Смъртоносното оръжие СЕМ

Телевизиите и радиата у нас са сериозно застрашени. Не само от зрителя, който все по-често им изневерява, от рекламодателите, активизиращи се главно около празници, но и от регулатора СЕМ - Съвета за електронните медии. По закон той трябва мощно да бди над правата на аудиторията. Разбира се, без да изоставя интересите на собственици на радиа и телевизии, а и тези на държавата. Неслучайно електронните медии все се ядосват, че печатните им побратими се радват на свободата, без подобно страшилище да им диша във врата. Затова инатливо припяват на всяка власт, колко е важно и останалите да минат под опеката на специализиран закон. Така и пишещите биха имали до себе си смъртоносно оръжие по подобие на издържащия се от бюджета СЕМ.


Струва ми се, че никой не може да бъде толкова работлив, евтин за данъкоплатеца, ефективен и стабилен като съвета. Такава информация ще получат народните представители, разглеждайки внесения за обсъждане в парламента отчет на медийните специалисти за първата половина на 2012-а. Доказват го и


някои култови извадки

от него.


За шест месеца СЕМ е освободил един от членовете си - Георги Стоянов, чийто мандат изтича през април. Неговото място в президентската квота зае журналистката Мария Стоянова, която вече е избор от президента Росен Плевнелиев. Досегашният председател на органа - доц. Георги Лозанов, пък получи трети мандат начело на надзорниците. Браво!


Въпреки тези кадрови сътресения СЕМ геройски е продължил работата си по издаването на лицензи и ударно е регистрирал радио- и телевизионни програми за аналогово и цифрово разпространение. В отчета буквално пише: Съветът с бързи темпове започна процеса на преиздаване на съществуващите лицензии и регистрации, като този процес бе дълъг и сложен поради многообразието на съществуващите в практиката радиоформати. Мъъъка!Напук на всичко СЕМ е успял да даде индивидуални лицензии за радиоуслуги по Закона за радиото и телевизията на19 юридически лица, получили правото за доставка на 24 програми. Това обаче съвсем не е всичко. Към средата на 2012-а 22 доставчици на медийни услуги вече са оторизирани да разпространяват 25 цифрови тв програми. Освен че са прекратили лицензията на БНТ за програмата БНТ 2за София, семаджиите са осмислили шест решения за регистрация на телевизионна дейност, като пет от програмите са за територията на България, а една - дориизвън нея. Силата на СЕМ вече излиза извън пределите на родината - FOX Movies е притиснала Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, та чак и Албания.


Надзорът също не е занемарен през отчетения период. Длъжностните лица са съставили 50 акта за административни нарушения на 43 доставчици на медийни услуги и седем предприятия, работещи с български и чуждестранни програми. Повечето от актовете - девет, са за скрита реклама, а три прекрачват Закона за здравето. СЕМ отчита тревожна тенденция -разпространява се съдържание, вредно въздействащо на детската психика. По този казус са хванати шестима престъпници.


Най-големият пакостник

през периода е била Нова телевизия. Тя има шест нарушения - по двеза прекрачване на добрите нрави и за предавания, увреждащи физическото, психическото и нравственото развитие на децата. Едно е за внушаване на национална, политическа, етническа и расова нетърпимост, а другото е вадило лична информация за граждани без тяхното съгласие. Каналите на bTVмедия груп имат три прегрешения - двеза увреждане на здравето на децата и едно по Закона за здравето със скрита реклама на спиртни напитки. Три са нарушенията и на ТВ7 - внушаване на нетърпимост сред гражданите, пряко насърчаване за закупуване на стока от спонсор на предаване и скрита реклама. Колкото до БНТ, тя има само две грешки. Каналът е включил в програмата си част от предаване на друга телевизия, без да уреди авторските и сродни права, направил е и скрита реклама. За последното провинение в списъка са и Фиеста тв и Евроком Национална кабелна телевизия.


Административнонаказателната дейност на СЕМ за първото полугодие на 2012-а се изразява в издадени 33 наказателни постановления,17 мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателни преписки и 13 предупреждения по чл.28 б. от Закона за административните нарушения и наказания, ще прочетат евентуално отрудените народни представители. За протокола -само десет от актовете не са обжалвани и реално са влезли в сила. По останалите се водят дела пред съответните районни съдилища. И там експертите на СЕМ са твърде активни - явили са се 38 пъти като свидетели или като съставители.


В никакъв случай не бива да се пренебрегва и комуникационната дейност на съвета.


Сигналите за недоволство

от програмата на медиите са цели 70 на брой. Възмутена гражданка се обадила на жестоките надзорници, че във финалното предаване България търси талант по bTV е имало хомофобски изказвания. Родител се е жалвал, че без негово позволение в Часът на Милен Цветков по Нова тв са показали снимка на детето му.


Двадесет и две са зрителските жалби относно телевизионната реклама. Например в сериала Под прикритие имало търговско съобщение с вредно за подрастващите влияние, в което семаджиите не установили нарушение. Десет са жалбите от засегнати лица, неполучили право на отговор в медии, които са ги наранили. Лице, опарено от тв Алфа,не се е зарадвало на такова отношение и дори е завело дело. Фондация Движение на българските майки пък е изразила възмущение до СЕМ от заглавие в сайта на БНТ. Дори с могъщите си правомощия надзорниците не са могли да разрешат казуса, тъй като интернет (поне засега) бяга от зоната им за регулация. За силния шум на рекламите са сигнализирали 12 души, петима са подведени от различни интерактивни игри. Последното също е извън правомощията на съвета.


Изводите на съответниците са следните:Положителни резултати и разширен обем на наблюдението, структуриране и начален етап на централизирано управление. Каквото и да значи това! СЕМ са отчели и проблемните зони - асиметрия в профилирането на експертите и неравномерно натоварване. Пак каквото и да значи това! Специалистите


много трудно комуникирали

с регионалните центрове, разменяли си писмени въпроси и отговори, а често си мятали отчети и по скайп. Горките, не могат да направят оперативна връзка без стационарен телефон с директно набиране или мобилни телефони. А за командировки в провинцията изобщо не можело да става и дума.


Всичките тези дейности, общо 132 решения, без да броимнад 4000-те разменени послания с оператори и други лица, са извършени на 27 заседания - по едно на седмица. При все че са се скъсали от работа, на семаджиите все пак им е останало време да въведат ново щатно разписание и структура в администрацията си. Според новите изисквания чинно са изработили и характеристики на всички служители с точно дефиниране на трудовите им задължения. Успоредно с това са успели да участват в междуведомствени работни групи като Медии и реклама към Министерството на културата, целяща да направи Национална стратегия за развитие на изкуствата. Участвали са и в десетки публични прояви и работни срещи. И то не само в България. Независимо от очевидните пречки са успели да стигнат до Париж, Букурещ и дори до Порторож, Словения. На всичко отгоре за шестте месеца са сколасали да изготвят пет прессъобщения, 27 протокола, шест информации и 27 проекта.


Не трябва да забравяме и структурната реформа и организацията на дейността. Тя едва ли интересува редовите сънародници, но нали важен е крайният резултат. Разпределението на мониторинга между експертите вече е универсално, а не се прави на регионален принцип. В целите и задачите на бъдещата реформа в контролния орган влизат интензификацията на работата, видимост на дейността и приносът на всеки служител, висока технологизация, адекватност на европейските практики, универсалност в изпълнението на функциите. Гръмки, и


естетически подбрани лозунги

Мониторингът на СЕМ в София усърдно е прегледал 8033 часа телевизионни програми и прослушал 2618 часа радиопрограми. Регионалните центрове се отчитат с 2630 часа тв и 2207 радио. Или общо са следени10 663 часа по 89 телевизии и са прослушани 4824 часа в 68 радиа. Това се казва Биг Брадър! Съветниците с право посочват, че са опознали по-широко медийната среда в цялата страна и поведението на доставчиците. Те дори са успели да установят нарушения в правенето на регионални програми - хванати са радио Кракра и общинското радио Дулово. Както се казва, за първи път мониторингът е осъществяван с модерни и адекватни решения.


Ако дръпнем финансовата черта, там вече СЕМ наистина е смъртоносно оръжие. Заложените приходите са 1.4 млн. лв., а разходите - 1.429 млн. лева. Малка подробност е, че с тези пари се изхранват едва 57 бройки технически персонал и пет щатни членове. Говорейки за издръжка, членовете на органа сигурно не мизерстват с доходи от2262 лв. месечно. По закон те взимат три средни заплати на заетите лица в народното стопанство. И това, че заплатите им са се увеличили с няколко лева, напълно потвърждава оптимизма на финансовия министър Симеон Дянков за икономическия ни възход.


Електронният съвет си върши перфектно работата. Приходите му за първото полугодие са 561200 лева. От тях обаче 500хил.лв. идват от административни такси и услуги. Дори и да запазят шеметното темпо, няма как да покрият заложеното. Раздадени са и ударни глоби. Нова телевизия е попълнила касата на СЕМ с 21000лв., bTV са дали9000 лв., Евроком Божурище- 6000, а Евроком Царевеци Дарик Радио- по 5000 лева. БНТ е олекнала сцели... 2000 лева.


В същото време съветът е


доказан спестовник

Изразходвал е само 40 на сто от предвидения му бюджет - 579 хил. лева. Най-големи са разходите за заплати, а най-нищожните 0.63% са отишли за капиталови харчове. А можеха да си вземат поне по някой друг мобилен телефон, за да не се червят пред провинцията. Така че СЕМ е смъртоносно оръжие, само че изработено по наш модел. Харчи много, а поразява малко. При това стреля напосоки и често не уцелва. На бас, че нарушенията на телевизиите са в пъти повече. Не че от повишените глоби ще се увеличи държавният бюджет, но поне съветът с още по-голяма гордост ще може да се тупа по гърдите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във