Банкеръ Daily

Съдби

Резово – глътка красота с дъх на море

Пясъчни лилии на плажа Силистар

Резово е най-южното селище по българското Черноморие. Намира се на 11 км от Синеморец, на 17 км от Ахтопол и на 36 км от Лозенец. В миналото достъпът до селото е бил ограничен, но днес вече е свободен.

В миналото Резово е било пристанищно селище. В околностите му на много места има следи от металургична дейност. На около 5 км западно от Резово, в местността Згуриите, се намира най-голямото находище от древни шлаки у нас. Количеството му се изчислява на няколкостотин хиляди тона. В местността Селски дол, на 3-4 км западно от селото, освен рудни разработки има и тракийски могилен некропол.

При потушаването на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 година Резово силно пострадва. Всичките 70 къщи са ограбени.

Селото е било сравнително голямо и е съществувало върху географските карти. Заради нападенията на кавказките пирати (лази), то сменя мястото си и е пренесено по-далеч от морето. В началото на 20 век селото е заселено на сегашното си място и е построена църквата "Свети Константин и Елена". След Балканската война в Резово идват няколко семейства бежанци от селата Яна и Блаца (днес в Турция) и преселници от Малко Търново. Населението се е препитавало с въглищарство, земеделие и риболов.

През 1955 г. в Резово е имало 90 къщи, но селището постепенно запада, защото попада в граничната зона на България с Турция. През последните десет години селото се съживява и става любимо място за хора, търсещи уединение и спокойствие. В Резово има 77 постоянни жители, но през лятото те се увеличават многократно от гости и турсти.

На брега на залива, оформен от устието на Резовска река, е разположен православният храм "Свети Йоан Кръстител". Построен е през лятото на 2000 година.

Не са малко културните и природни забележителности в околността. На нос Кастрич, отстоящ на 3 км северно от Резово, се намират останките на малка крепост с правоъгълен план (20 на 30 метра). Вероятно това е известната средновековна крепост Кастрицион.

На север от Резово е защитената местност "Силистар", интересна с богатия си растителен и животински свят. Тук може да се види запазено находище на пясъчна лилия.

Силистар се намира се в граничната зона с Турция в близост до Синеморец. Обявен е за защитена територия през 1992 г. от Министерството на околната среда. Попада на територията на природен парк "Странджа", а така също и в едноименните защитени зони "Странджа" за опазване на дивите птици и природните местообитания. Защитена зона "Странджа", включваща и защитена местност "Силистар", е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. През 1998 г. за "Силистар" (а също и за защитената местност "Устие на река Велека") има утвърден план за управление - пилотен, т.е. първи в цялата страна. Съгласно закона за защитените територии "Силистар" се охранява, управлява и контролира от служителите на държавно горско стопанство "Царево" и общинската администрация в Царево, под прекия контрол на дирекцията на природен парк "Странджа". Общ контрол върху спазване задълженията на изброените институции в защитената територия би следвало да се осъществява от регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас.

На юг е долината на река Резовска, с красиви скални образувания и множество бързеи, преминаващи в тихи речни участъци. Заливът е зимовище на водолюбиви птици. Могат да бъдат наблюдавани ловуващи в морето видри. Резовска река (или Резова река, Резвая) (на турски: Mutludere, Мутлудере) е река в Турция и България, която пресича общините Малко Търново и Царево, и се влива в Черно море, където се намира и най-югоизточната точка на България. Дължината ѝ е 112 км, като почти по цялото си протежение служи за граница между България и Турция.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във