Банкеръ Weekly

Съдби

Първият ни Закон за монетите е от 1897 г

На днешния ден през 1897 г. е обнародван Закон за монетите в Княжество България. Стотинката (съкратено ст.) е монетна парична единица, представляваща една стотна от българския лев.

През 1880 г. Второто обикновено народно събрание приема Закон за правото на резание монети в Княжеството, с който на държавата се дава изключителното право да сече и пуска в обращение монети и се създава националната парична единица "лев", разделен на сто стотинки.

Паричната система на страната се основава на принципите на Латинския монетен съюз, като е прието в България да се използват три вида монети: медни, сребърни и златни. Още през следващата година в Англия са отсечени първите български монети - медните от 2, 5 и 10 стотинки. През 1882 г. в Русия са отсечени сребърните 1 и 2 лева, а през 1894 г. – и първите златни монети от 10, 20 и 100 лева.

С обнародвания през 1897 г. Закон за монетите в Княжеството за парична единица в България е обявен златният лев.

През 1928 г. е приет Закон за стабилизирането на лева и за монетната циркулация, с който се въвежда златно-девизният стандарт. През различните периоди в зависимост от това, в чии правомощия попада емитирането на националните парични знаци, БНБ като самостоятелна институция или като подразделение на Министерството на финансите, поръчва изработката на българските монети в най-добрите монетни дворове на Европа – в Русия, Великобритания, Австро-Унгария, Франция, Белгия, Германия, Югославия.

Монетите на новите стотинки от първата им "демократична" емисия (1999 г.) с номинал 1, 2 и 5 стотинки са изсечени от Cu-Al-Ni-сплав (мед, алуминий и никел) и имат тегло съответно 1.8 г, 2.5 г и 3.5 грама. Монетите с номинал 1, 2 и 5 стотинки от по-късните емисии са изсечени от стоманена сърцевина с електролитно покритие. Те са с гладък гурт (кант).

Монетите с номинал 10, 20 и 50 стотинки също се различават по състав. Тези от първата емисия (1999 г.) са изсечени от Ag-Ni-сплав (Ново сребро /нойзилбер). То е сплав от мед (65%), цинк (20%) и никел (15%). По външен вид наподобява сребро, но не съдържа такова. По-късните емисии са от Cu-Zn-Ni-сплав (мед, цинк и никел) и имат тегло съответно 3 г, 4 г и 5 грама. Всичките са с назъбен гурт (кант).

Facebook logo
Бъдете с нас и във