Банкеръ Weekly

Съдби

ПРИСЪДАТА НА МОК

Работната група на МОК, в състав от 14 експерти, е оценявала изпратените документи на кандидатите по 11 различни критерия, всеки с различна тежест при окончателното класиране. Понеже то се изготвя от компютърна програма, оценките са дадени не като среден аритметичен показател, а като диапазон от най-ниската до най-високата. За приемлива долна граница хората от МОК са приели 6 точки. София не я изпълнява по нито един показател.
1. ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОДКРЕПА, ПРАВНИ ВЪПРОСИ, ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ - 2 точки
Тук главният акцент е върху правителствената подкрепа (65% от оценката). Забележката на работната група към София е, че правителствените гаранции трябва да бъдат променени, така че да включват точно и без преиначаване текстовете, изисквани от Олимпийската харта. Иначе контролната анкета, направена от МОК, е дала дори по-висока обществена подкрепа за кандидатурата, отколкото в собственото ни проучване - 83 на сто.
Класиране: Пьончан 7.9-8.5, Хака 7.3-8.1, Сочи 6.6-7.5, Залцбург 6.6-7.2, София 5.1-6.4, Алмати 4.7-5.9, Боржоми 4.5-5.6
2. ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА - 5 точки
Тук главната тежест при оценката има транспортната инфраструктура (85 на сто), по-маловажни са летището (10%), международният телевизионен център и пресцентърът (5%). Докладът подчертава, че в кандидатурата на София не са посочени никакви планирани подобрения на пътя от София до Боровец. На приложените карти фигурира път от Банско до Боровец, но не е ясен статутът му и дали изобщо е одобрен на правителствено ниво. Липсват изчисления какви инвестиции ще са нужни за разширяването на софийското метро. Колкото до цитираните вложения за строителството на пътища, според хората от МОК реалните разходи могат значително да ги надхвърлят. Кандидатурата се позовава на жп-линията София - Солун, но изобщо не е посочва дали тя ще бъде свързана по някакъв начин с олимпийските центрове. Комуникационният и медийният център трябва да бъдат в НДК, но експертите подчертават, че в документа не сме посочили никакви конкретни площи и не е ясно дали съоръжението съответства на изисквания на МОК. Не са посочени и времената за пътуване от центъра до хотелите, в които ще бъдат настанени журналистите. На базата на предоставената информация предлаганият медиен център е незадоволителен, отбелязва комисията.
Класиране: Залцбург 7.9-8.6, Алмати 6.3-7.9, Пьончан 6.4-7.6, Сочи 5.8-6.9, Хака 4.8-6.0,
София 4.2-5.3, Боржоми 2.7-4.2
3. СПОРТНИ ОБЕКТИ - 4 точки
София предлага 12 съоръжения - 3 съществуващи, други 4, които ще бъдат изградени само при спечелване на домакинството, и 5 временни. Разходите по изграждането им се оценяват на 219 млн. щ. долара. Съществуващите обекти изискват сериозна реконструкция, а повечето строителни работи са планирани за 2012-2013 година, което е твърде сериозно предизвикателство, пише в доклада.
Класиране: Залцбург 7.2-8.4, Пьончан 6.8-8.1, Сочи 5.5-7.1, Алмати 4.7-6.9, Хака 5.0-6.6, София 3.6-5.4, Боржоми 3.4-4.9
4. ОЛИМПИЙСКО СЕЛО - 3 точки
Тук забележките са главно около проекта за второ олимпийско село в Боровец, което да дублира това в София. Нужно е уточнение как точно ще функционира това село. При всички случаи разстоянията и броят на местата на настаняване на атлетите правят концепцията на София твърде сложна и ще създадат затруднения за участниците в игрите.
Класиране: Залцбург 7.9-8.9, Сочи 7.4-8.6, Алмати 6.5-8.0, Боржоми 5.5-7.2, Пьончан 5.2-7.2, София 4.8-6.5, Хака 4.2-6.5
5. ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - 2 точки
Една от малкото похвали в доклада за България е за планинските центрове Банско и Боровец, които предлагат добри условия за зимни спортове със сравнително редовна снежна покривка. Тревога у експертите на МОК обаче будят честият смог в София и неяснотата около плановете за строеж на обекти в национален парк, какъвто е Витоша. В кандидатурата липсва изчерпателна информация за природните условия и очакваното влияние върху околната среда, подчертава докладът. Това на свой ред поставяло под съмнение и останалите прогнози на София за ефекта от игрите.
Класиране: Залцбург 7.8-8.7, Пьончан 6.4-8.0, Хака 5.2-6.6, Сочи 4.9-6.6, Алмати 4.9-6.6, София 2.5-4.5, Боржоми 2.0-4.5
6. НАСТАНЯВАНЕ - 5 точки
Минималното изискване на МОК за зимни игри е 22 800 хотелски стаи, преобладаващо в категории от 3 до 5 звезди. Броят на съществуващите стаи в София (10 452) е недостатъчен, а планираните за построяване не покриват недостига. Макар в документите на София да пише, че журналистите ще бъдат настанявани в хотели, не е указан броят на стаите, отделени за целта, и дали този брой е изваден от общия. Хотелските цени са под средните във всички категории, но кандидатът не уточнява дали те включват такси и закуска.
Класиране: Пьончан 9.6-9.6, Залцбург 9.6-9.6, Сочи 7.3-8.3, Алмати 4.9-5.9, Хака 4.3-4.8, София 3.9-4.1, Боржоми 3.0-4.1
7. ТРАНСПОРТ - 3 точки
Концепцията на София включва големи разстояния между София и другите два олимпийски центъра при пътища с много ограничен капацитет, подчертава докладът. Не е посочена главната транспортна връзка между Банско и Боровец. Концентрацията на пет дисциплини в Боровец може да се окаже непрактична от гледна точка на местния трафик. Експертите оценяват като недостатъчна и предоставената информация за трафика в София и плановете за организирането му по време на игрите. Създаването на ефикасна и сигурна олимпийска транспортна система може да се окаже непостижимо, смятат хората от МОК.
Класиране: Алмати 7.6-8.8, Залцбург 7.1-8.6, Пьончан 6.5-8.0, Сочи 5.9-7.7, Хака 2.6-4.3, София 2.6-4.3, Боржоми 2.2-4.3
8. СИГУРНОСТ - 3 точки
Противно на общественото мнение този показател включва не само заплаха от тероризъм (където София има предимство пред повечето кандидати), но и нивата на престъпност в страната (където вече няма никакво предимство). Според експертите на МОК в кандидатурата липсва информация за броя и състава на силите за сигурност, които се ангажира да осигури държавата. Ако се съди по представените данни, осигуряването на охраната на игрите може да разтегне до крайност ресурсите на полицията, отбелязва докладът.
Класиране: Залцбург 7.6-8.2, Пьончан 7.4-8.1, Хака 6.8-7.3, Сочи 6.0-6.7, Алмати 6.0-6.5, София 4.3-5.3, Боржоми 3.4-4.7
9. ОПИТ ОТ ПРЕДИШНИ СПОРТНИ ПРОЯВИ - 2 точки
Това е единствената глава, по която София получава сравнително добра оценка (според доклада България има богат опит, а самият град - достатъчен). За съжаление конкурентите получават още по-добра.
Класиране: Залцбург 8.6-9.6, Пьончан 8.0-9.0, Хака 6.8-8.4, Сочи 5.2-7.2, София 5.4-7.0, Алмати 3.8-5.4, Боржоми 2.0-4.0
10. ФИНАНСИ - 3 точки
За разлика от предишни процедури, този път комисията използва не кредитния рейтинг на Муудис, а показателите за риск на Кофейс (Coface). В тях България има рейтинг B - равен с този на Русия и Казахстан, но отстъпващ на Австрия, Испания и Корея. Предвижданите приходи на пет от седемте кандидатури са оценени от комисията като осъществими. Изключенията, естествено, са София (според експертите посочените 443 млн. долара са оптимистична цифра) и Боржоми.
Класиране: Залцбург 7.0-8.0, Хака 6.5-8.0, Пьончан 6.2-7.6, Сочи 6.0-6.8, Алмати 5.6-6.8, София 4.6-5.8, Боржоми 2.8-3.5
11. ЦЯЛОСТЕН ПРОЕКТ И НАСЛЕДСТВО - 3 точки
Този показател обобщава достойнствата на всеки отделен проект, а също и плановете за използване на съоръженията след игрите, очаквания икономически ефект за страната домакин и т.н.
Класиране: Залцбург 8.0-9.0, Пьончан 7.0-8.0, Сочи 5.0-7.0, Алмати 4.0-7.0, Хака 3.0-5.0, София 3.0-5.0, Боржоми 2.0-4.0
Заключението на комисията на базата на 11-те критерия е, че Сочи, Залцбург и Пьончан имат потенциала да организират игрите през 2014-а, концепцията на Алмати е добра, но все още включва твърде много рискове и предизвикателства, а Хака, София и Боржоми нямат възможност на този етап да организират зимни олимпийски игри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във