Банкеръ Daily

Съдби

Преди 61 г. е първото заседание на Европарламента

Днес в Европейския парламент заседават 751 членове, а официалните езици са 24.

На днешния ден през 1958г. в Страсбург се открива първото заседание на Европейската парламентарна асамблея (днес Европейски парламент). Тя включва 142 членове, които са излъчени от националните парламенти на страните членки, и в нея се говори на четири езика. Днес в Европейския парламент заседават 751 членове, а официалните езици са 24. Институцията разполага с изключително важни законодателни, бюджетни и контролни правомощия.

Всичко започва с Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Подписан от шест държави, той влиза в сила на 25 юли 1952 година. С него се полагат основите на Общността и се създават следните институции: Върховен орган, Обща асамблея, Съвет на министрите, Съд и Консултативен комитет. 

След влизането в сила на Договорите от Рим през 1958 г. и създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) е решено Общата асамблея да бъде наистина обща и за трите общности. По същото време тя се преименува на "Европейска парламентарна асамблея", а от 30 март 1962 г. - на "Европейски парламент" (наименование, което се вписва официално в Единния европейски акт от 1986 г.).

Европейският парламент, Европарламентът или ЕП е единствената пряко избирана институция, която представлява гражданите на Европейския съюз. Заедно със Съвета на Европейския съюз той осъществява законодателната власт на Евросъюза. Настоящият председател на Европейския парламент е италианският политик Антонио Таяни (ЕНП), който бе избран на 17 януари 2017 г. за следващите 2.5 години. За месец май тази година са насрочени поредните евроизбори.

Европейският парламент представлява 500 милиона души, колкото е близо общото население на 28-те държави членки на Европейския съюз. Членовете му се избират чрез преки избори на всеки пет години. Парламентът се състои от 751 депутати от втория по големина демократичен електорат в света след индийския и е най-големият международен електорат в света - 342 милиона избиратели през 2004 година. Институцията еволюира заедно със Съюза и съществува първоначално като Европейска парламентарна асамблея а по-късно е преименувана на Парламент.

Основните задължения на Европейския парламент са: определянето на законите, които оказват влияние върху ежедневието на европейските граждани, и на годишния бюджет на ЕС - правомощия, които той споделя със Съвета на министрите (28 национални правителства на ЕС) в система, подобна на двукамарна. Парламентът има също правомощия за контрол или надзор над останалите институции на ЕС: той наблюдава как те работят и как изразходват парите на данъкоплатците.

Ежемесечните пленарни заседания на ЕП се провеждат в Страсбург (Франция), а извънредните и допълнителни заседания - в Брюксел (Белгия). Европарламентът има офиси и в Люксембург. Съществува безпокойство по отношение на разходите, които се отделят за преместването на парламента и депутатите от едно място на друго по няколко пъти в годината. От време на време има протести това да се промени.

Макар че обичайно Брюксел се възприема като столица на Европейския съюз, тъй като в нея са седалищата на изпълнителните му органи - Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз, в нарочен протокол към Договора от Амстердам е записано, че Европейският парламент провежда ежемесечните си пленарни заседания в Страсбург. Затова понякога неофициално го наричат "Парламента от Страсбург", като някои подразбират Страсбург като демократичната столица на Европа и го противопоставят на бюрократичното начало в Брюксел. От практически съображения обаче цялата подготвителна работа по законодателството и срещите на парламентарните комитети протичат в Брюксел. Нещо повече, Секретариатът на Европейския парламент (администрацията му), в който работят мнозинството от административните служители на ЕП, е разположен в Люксембург (преди години тук са се провеждани и пленарните сесии). В резултат на това парламентът прекарва всеки месец четири дни в Страсбург, където текат окончателните пленарни сесии и гласувания. Понякога пленарни сесии се провеждат и в Брюксел.

Страсбург (на френски: Strasbourg; на немски: Straßburg) е град в Източна Франция. Разположен е на левия бряг на река Рейн, близо до границата с Германия. Градът има над 276 000 жители. Страсбург е седалище на няколко европейски институции, между които са: Съветът на Европа, Еврокорпусът, както и Европейският парламент и Европейският омбудсман на Европейския съюз.

Сред най-големите забележителности е Елзаският музей в Страсбург, който приютява популярното изкуство и традиции. В него са представени сцени от традиционния живот в историческата област Елзас през XVIII и XIX век: костюми, домашен бит, мебели, керамика, играчки, изображения, занаяти, традиционна възстановка на ателиета на занаятчии.

Страсбург е важен център на промишлеността (главно машиностроенето), както и възел на пътни, железопътни и речни връзки. Пристанището в града е най-голямото на река Рейн след пристанището в Дуйсбург (Германия).

Модерната трамвайна система в Страсбург функционира от 1994 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във