Банкеръ Weekly

Съдби

ОЩЕ МАЛКО ПАРИЦИ ЗА КУЛТУРАТА

Фондацията Ресурсен център, създадена по инициатива на института Отворено общество в Будапеща, представи през юли програмата си Заеми за развитието на културата в България. По нея ще се отпускат нисколихвени заеми за проекти на нестопански организации, работещи в областта на културата, както и за проекти за развитието на допълнителна стопанска дейност. Заемите могат да бъдат в размер от 500 до 20 000 щ. долара.
За повече подробности около тази програма в.БАНКЕРЪ се обърна към Александър Савов, програмен координатор на фондация Ресурсен център.
Ние започнахме още през декември 2000 г. - разказва г-н Савов - с идеята да уредим заемен фонд за междинно финансиране. Известно е, че много от неправителствените организации у нас, финансирани от големи чуждестранни донори - Американската агенция за международно развитие, Европейската комисия и др., изпадат във временни финансови затруднения, когато поредният транш закъснява. В такива моменти ние можем да представим кредит, който да неутрализира подобни затруднения. Заедно с това, имайки предвид Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който влезе в сила от януари 2001 г., решихме да въведем и втори вид заеми - за стопанска дейност.
Идеята за този вид финансиране идва от подобна програма на полско-американския фонд за граждански инициативи, който работи от две години. Разбира се, в Полша секторът на неправителствените организации е много по-развит от нашия, а подпомагането му от чуждестранни донори е кратно пъти по-голямо, но там се работи с посредничеството на търговска банка. У нас не се ползва такъв посредник.
Фондът ни не е учреден в резултат на публично набиране, което е една от характеристиките на банките и изисква лицензиране. Така получаваме възможност да работим с евтин ресурс и да предложим по-ниски от средните пазарни лихвени равнища: между 4 и 6 пункта по-ниски за различните дейности - казва Александър Савов. - Тенденцията е много ясно очертана в Централна Европа, очертава се и у нас - постепенно оттегляне на големите донори. При тази перспектива и отсъствието на финансови механизми за финансиране на културна дейност има реална опасност след приключване на проекта много от организациите да загинат.
Припомняме на г-н Савов заявлението на Джордж Сорос да ограничи благотворителната си дейност през 2005 година. Събеседникът ни пояснява, че фондацията Ресурсен център предлага само временно решение или по-скоро модел за друго финансиране. Ние - продължава той - нямаме претенциите и не можем да разрешим финансовите проблеми на организациите в третия сектор. В момента проектът ни се намира в пилотна фаза. Първоначалният фонд е 100 хил. щ. долара. По програмния фонд за изкуство и култура, допълнение към съществуващия фонд, разполагаме с още 300 хил. щ. долара. Така се получава сумата от 400 хил. щ. долара годишно, което не е никак малко.
Естествено е да се поинтересуваме и от рамката на понятието култура, което в България, поради ретроградност и остатъците от тоталитарното мислене, се стеснява до няколко традиционни ориентира. Г-н Савов обаче е на мнение, че стига организацията да е регистрирана като фондация или сдружение, т.е. да е неправителствена, понятието култура се тълкува много широко и включва дори културния туризъм. Първоначално идеята ни бе да обхванем както неправителствени организации, така и индивидуални артисти и ансамбли - отбелязва той. - Но усетихме, че влизаме в противоречие и не можем да се отклоняваме много от пазарната ниша, от целевата група като неправителствените организации. Но пък всеки артист, всяко физическо лице може да се обърне към дадена фондация, която да вземе заем за неговите нужди.
Особен интерес представлява темата за съществуващото българско законодателство, пропуските му и възможните конфликтни точки с дейността на фондацията Ресурсен център. Според Александър Савов, на този етап конфликти със законодателството не съществуват. С пререгистрирането по новия Закон за юридическите лица с нестопанска цел пречки не се създават. Но за организациите със стопанска дейност нещата стоят по-различно. Ще искаме и ще лобираме за усъвършенстване на законите, които реално ограничават стопанската дейност - казва Савов. - Въпросът за данъчното облекчаване на спонсорските организации за нас е много важен, а сегашното законодателство с нищо не стимулира благотворителността на бизнеса. Много добра новина е създаването на комисия за гражданското общество в Народното събрание. Не знам точно какви са пълномощията й и как ще работи занапред, но се надявам тя да създаде необходимите предпоставки за нормално развитие на третия сектор.
Независимо от порочната практика държавните чиновници да крият информацията за всякакви програми, подобни на разработената от Ресурсен център, се оказва, че интересът към нея вече е голям. Вече са отпуснати заеми за стопанска дейност на стойност 80 хил. щ. долара. Постъпили са и няколко предложения, които ще се разгледат до края на юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във