Банкеръ Daily

Съдби

Организират шествие за правата на жените на 8 март

Български фонд за жените е сред организаторите на Шествие за правата на жените, което за трета поредна година ще се проведе в София по случай Международния ден на жената - 8 март. Сборният пункт е пред Министерски съвет в 18 ч., а след изказванията на активисти и представители на организации, работещи по правата на различните групи жени, то ще продължи и премине през Парламента и стигне до площад „Орлов мост“.  

Организаторите приканват в Шествието да се включат и мъже, и жени, които вярват, че заслужаваме да живеем в справедлив свят, в който да бъдем свободни и уважавани като индивиди и се солидаризират с исканията за гарантиране на човешките права на всички групи жени и момичета.

Причината Шествието да се състои на тематичния ден е да се даде гласност на съществуващите все още неравнопоставеност и дискриминация, основани на пола, в различните сфери на живота. И да призове заедно да намерим решения.

Осми март все още е ден за политически разговори и активизъм. На Осми март е важно да си припомняме, че жените в България се борят за равноправие от повече от век. И че благодарение на тaзи дълга традиция на борба днес жените имат право да гласуват и да участват в управлението, да учат в университет и да работят срещу заплащане. Все още обаче пълна фактическа равнопоставеност не е постигната. Нещо повече, надигащата се консервативна вълна навсякъде по света поставя под въпрос пълноценното участие на жените във всички аспекти на обществения, икономическия, културния и политическия живот.

Някои от пречките пред пълноценната изява на жените са ширещото се домашно насилие, на което е подложена всяка трета жена в България (от началото на 2019 г. от ръката на свои партньори или роднини, живота си изгубиха седем жени, а други шест бяха жестоко пребити); съществуващата разлика в заплащането - у нас жените получават с 14% по-ниски заплати и 40% по-ниски пенсии от тези на мъжете; ограниченото участие във вземането на решения и отчитане на специфичното въздействие на нормативната уредба върху жените – едва 25% са народните представителки в 44-тото НС.

Според организаторите промяната на ужасната ежедневна реалност за милиони жени в България изисква твърди и решителни мерки. За да бъде постигната промяна, е необходимо да изградим основа, чиито фундаменти са солидарността и овластяването на всички жени и момичета, без изключения. Организаторите на Шествие за правата на жените са се обединили около пет конкретни искания за постигане на равнопоставеност на половете в България.

Свобода от насилие, основано на пола и домашно насилие - Категоричен ангажимент от страна на правителство и отговорни институции за предприемане на всеобхватни мерки за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Гарантирани репродуктивни и сексуални права на всички жени и момичета - Безплатен и безопасен достъп до институции, които гарантират репродуктивните права на жените, въвеждане на адекватно образование, което се фокусира в разпознаване и отхвърляне на социалните норми, налагани върху мъжете и жените, и ограничаващи техните потенциал и възможности.

Постигане на социално-икономическа равнопоставеност на жените и момичетата - Елиминиране на разликата в заплащането между половете за един и същи труд, край на експлоатацията във феминизираните професии, признаване на домакинския труд именно като труд, разработване и изпълнение на политики, насърчаващи жените към постигане на икономическа независимост и активно участие във високоплатени сфери на труда.

Постигане на пълна равнопоставеност на половете не само в обществената сфера, но и в дома - равнопоставено разпределение между партньорите на домашния труд и разчупване на стереотипа, че домакинската работа е „женска работа“, борба с и прекратяване на практиката за ранното  насилствено встъпване в брак, увеличаване на социалното подпомагане, касаещо родителството и отглеждането на деца.

Гарантиране на човешките права и достойния живот на всички групи уязвими жени и момичета - промотиране на политики на включване и уважение на човешките права на мигрантките, жените от ромски и друг малцинствен произход, ЛБТ+ жените, затворничките, жените с увреждания и др. Преодоляване на езика на омразата срещу тези групи, масово използван както от медии, така и от политици.

Необходимо е цялото общество да повярва в смисъла на тази кауза, за да бъдат заставени управляващите партии да работят за закони и институции, които закрилят и утвърждават човешките права и човешкото достойнство на всички жени, без значение от тяхната етническа и религиозна принадлежност, възраст, сексуална ориентация, полова идентичност, мигрантски и социо-икономически статус или увреждане.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във