Банкеръ Weekly

Съдби

НЯМА КАК ДА БЛОКИРАМЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Проф. Георги Петканов, заместник-главен организатор на НДСВ, пред в. БАНКЕРЪ

Проф. Петканов, забраната за фракционерство в парламентарната група на НДСВ значи ли, че е имало опасения от такава тенденция?
- Не, такива опасения засега няма. Но счетохме, че е разумно да не се допускат такива фракции и групировки, за да бъде единна нашата парламентарна група.

Какви санкции ще има за нарушения на разпоредбите?
- Има един текст, който предвижда да бъде обърнато внимание на съответния депутат, да бъде порицан и при по-сериозни нарушения - да бъде отстранен от групата.

Защо решихте всички предложения за разпределението на местата в парламента да бъдат правени само от Симеон Втори?
- В целия проектоправилник имаше два-три спорни момента, по които водехме дискусии. Първото неуточнено положение беше дали ръководството на парламентарната група да се състои от трима или от петима души. Аз председателствах заседанието, изказаха се различни мнения в подкрепа на едното и на другото виждане в двата варианта на проекта, те се гласуваха и се възприе ръководството да се състои от петима души - председател и четирима заместник-председатели.
Вторият спорен момент бе дали гласуването в групата да бъде само явно, с вдигане на ръка, или да има и възможност за тайно гласуване и поименно гласуване. Останаха и двата варианта - по принцип явно, а ако самата ПГ реши - по даден въпрос да се гласува поименно или тайно.
Третият въпрос, който също първоначално имаше два варианта, бе за определянето на ръководството на ПГ и на парламента. Първият гласеше предложенията да се правят от лидера на движението Симеон Втори, и че за да бъдат приети при гласуването, трябва да получат квалифицирано мнозинство от две трети. А ако даден кандидат не бъде подкрепен от това мнозинство, да се правят вече и други предложения от всички членове на ПГ. Вторият вариант предвиждаше и лидерът, и членове на ПГ да издигат кандидатури, които да се гласуват общо. Надделя първият вариант.

Обвиняват ви в авторитарно управление на групата заради механизма на работа, който е заложен в правилника?
- Няма никакво авторитарно управление. По-горе представеният въпрос е единственият, по който имаше по-сериозни дискусии, и обвиненията са насочени именно към него. Според мен лидерът на движението е в правото си той първи да прави такова предложение, още повече че е човек с изключителен авторитет, морална личност и не може да има съмнения, че би могъл да установи авторитарен режим. Доказателство за това е, че въпросът беше поставен на гласуване и мнението на мнозинството надделя.
Не е ли авторитарен режимът, да речем, при силните президентски републики, в които президентът е шеф и на изпълнителната власт и има далеч по-големи правомощия? Но нито нашата конституция, нито някой друг закон не забранява това, което ние сме възприели. Всичко е въпрос на вътрешна организация и виждане.

Най-различни имена, сред които и вашето, се спрягат за постовете на председател и заместник-председатели на парламента. Кога ще разберем кои ще бъдат те?
- Носят се слухове, но предполагам, че това ще стане ясно преди откриването на парламента, тоест на 4 юли. Тогава ще се проведе следващото заседание на парламентарната група и ще се обсъждат точно тези неща - председател, заместник-председатели, вероятно разпределението по комисии.

Законодателните предложения на изпълнителната власт ще бъдат представяни първо в парламентарната ви група за одобрение. Какво ви накара да вземете това решение?
- Целта е неофициално законодателните проекти да бъдат предоставяни на парламентарната група, за да не се допускат много големи недостатъци. Това няма някаква правна стойност и не означава задължително, че ако първо ПГ не се запознае с тях, не могат да се внесат изобщо. Конституцията и законите не предвиждат подобно положение. Смисълът е да има предварителни разговори и обсъждане, за да се избегнат грешки и ненужни дискусии после в комисиите и в пленарната зала. Според мен е полезно законопроектите, особено по-важните, да бъдат предварително предоставени на други органи и институции, за да има едно по-широко обмисляне и обществена оценка. Качеството на законите ще спечели от това.

Това отнася ли се и за евентуалните ви коалиционни партньори в изпълнителната власт?
- Да, защото законопроектът не се внася от името на коалиционни партньори, а от името на Министерския съвет.Има ли вече яснота с какви законодателни промени ще започнете?
- Не. В правилника е заложено, че парламентарната група трябва да изготви законодателна програма и ние ще изпълним задачата си. Ще степенуваме нещата, ще има приоритети, но този процес все още не е започнал.

Според вас кои трябва да са приоритетите?
- Може би премахването на част от различните видове забрани, лицензи, разрешителни режими за осъществяването на бизнеса, вероятно въпроси, свързани с данъчното облагане, въпроси с привличането на чуждестранни инвестиции т.н.

Обсъжда ли се в НДСВ промяна на конституцията?
- До момента този въпрос не е обсъждан. В нашата програма беше спомената само такава поправка в основния закон, която да даде възможност на чужденците да закупуват земя. Това е единственият въпрос за евентуална промяна на конституцията, и то не незабавна и в резултат на предложение на нашата група, а след широка публична дискусия. За други изменения не е споменавано въобще.

Иван Костов заяви, че работата на изпълнителната власт е блокирана, тъй като всички нейни действия с дългосрочен ефект, предприемани сега, могат да бъдат обявени за погрешни.
- В това няма нищо вярно. Няма правен механизъм, който да използваме, за да стопираме дейността на изпълнителната власт. Оповестихме само с няколко декларации становището си по проблеми, които ни безпокоят, свързани със сделки, с източване на пари. Но няма как да блокираме дейността на правителството. Вероятно, ако имахме възможности, щяхме да го направим.
Блокиране може да има, ако е поставена пречка да направиш нещо. А правителството не е ограничено в действията си. Ние просто апелираме, подсещаме, обръщаме внимание. Ако някои действия на правителството са били погрешни, естествено ще бъдат квалифицирани като такива, а ако са перфектни, няма как да ги обявим за погрешни.

Все пак кога ще има яснота около разпределението на постовете в изпълнителната власт и вярно ли е, че Симеон Втори е приел да бъде министър-председател?
- Това не е вярно в смисъл, че не го е казал. Може да стане, но не го е казал. На 27 юни вечерта и други ваши колеги се интересуваха и тъй като в този момент говорех със Симеон Втори, го попитах. Той се изсмя и каза: От теб го чувам.

Кога НДСВ ще се трансформира в партия?
- Това вероятно ще стане през есента. Трябва да подновим процедурата по регистрация пред съда и да отстраним онези недостатъци, които съдът откри първия път. Уважаваме мнението на съда и ще се съобразим с него.

Разговора води Деница Сивевa

Facebook logo
Бъдете с нас и във