Банкеръ Weekly

Съдби

НАПУСНАХ ДЕМИРБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЗАРАДИ ДИЛЪРСКА ГРЕШКА

Лъчезар Иванов - бивш началник на управление Парични пазари на Демирбанк (България), пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Иванов, защо се разделихте с Демирбанк (България)?
- Когато Демирбанк (България) започна работа (март 1999 г.), тя наблегна върху сделките с еврооблигации, турски и български държавни ценни книжа, включително и върху търговията с брейди облигации и облигации по ЗУНК. За една година, вследствие на увеличените обороти, балансовото число на Демирбанк (България) достигна 180 млн. лева. За първите шест месеца на 2000 г. оборотът ни на валутния пазар вече бе около 700 млн. щ. долара и още толкова в евро, а този на паричния пазар надхвърляше 1 млрд. щ. долара и 900 млн. евро. Целият този оборот беше заслуга на служителите от управлението Парични пазари на банката, в който освен мен работеха още двама души. Опитах се да увелича броя на служителите в управлението, но не срещнах разбиране от страна на генералния изпълнителен директор Джанер Челик. Той никога не е заявявал, че не е съгласен с мен, но исканията ми за назначаване на нови хора бяха оставени без последствия. Опасявах се, че поради големия обем от работа и малкия брой служители, които я извършват, може да се стигне до пропуски. Точно това се случи през лятото на 2000 г., когато управлението допусна няколко грешки. А причината за моето напускане бе именно нежеланието на ръководството на банката да се съобрази с моите искания.

Какви бяха грешките, допуснати от управление Парични пазари?
- Някои от тях бяха елементарни, но имаше и съществени пропуски в коректното изпълнение на клиентски поръчки. В края на септември 2000 г. допуснахме едно грешно изпълнение на клиентска поръчка, което не беше засечено навреме както от бек-офиса, така и от главното счетоводство. В никакъв случай не искам да кажа, че колегите там са неграмотни. Напротив, те, общо взето, бяха в същата ситуация, в която се намираше и моето управление. Служителите в бек-офиса и в главното счетоводство на банката бяха много малко на брой, а трябваше да засекат и да оформят счетоводно много големи обеми от сделки.

Какво представляваше тази грешка, за която споменахте?
- Не искам да навлизам в подробности, но, с две думи, допуснахме техническа грешка при продажба на валутни активи по поръчка на клиент.

Голяма ли бе сумата при тази объркана сделка?
- За банката не. Въпросът е в това, че техническата грешка не беше видяна навреме както от мен, така и от останалите звена, които контролираха нашата дейност.


Как се контролират сделките?
- Механизмът е следният: в дилинга влиза клиентската поръчка, дилър я изпълнява и оформя т.нар. дилърски тикет. Това са документи, които се подават в бек-офиса. Служителите в него сравняват клиентската поръчка с дилърския тикет и със съответното извлечение на банката кореспондент, с която е затворена клиентската позиция.

Кога бе хваната грешката при изпълнението на поръчката?
- Аз докладвах на съвета на директорите за нея в края на септември 2000 г., когато приключи отпускарският период, и направих детайлен преглед на всички салда по сметките. Тогава изпълнителните директори започнаха упреците си срещу мен, тъй като в моето звено беше първоначалното разминаване. Това бе конкретният повод да подам молба за напускане, а съветът на директорите на банката реши да бъда освободен по взаимно съгласие.

Твърди се, че човекът, който ви е назначил, е Джанер Челик. И че неговото и вашето освобождаване са свързани?
- Това не е вярно. Човекът, който през 1999 г. ми предложи договор в Демирбанк (България), бе Али Аянлар, който бе член на надзорния й съвет. В края на 1999 г. той беше освободен от тази си длъжност и се пенсионира. Когато аз започнах работа в банката, неин изпълнителен директор бе Сердар Йелмаз, а Джанер Челик дойде по-късно. Така че Джанер Челик нито ми е предлагал работа, нито ме е назначавал. Първоначалният ми договор беше подписан от Сердар Йелмаз.

Когато се разделихте с Демирбанк (България), ръководството й намекна ли ви, че ще предяви към вас някакъв иск?
- Ако говорим за някакви правни последствия, подобни намеци не са ми правени. Не съм чувал срещу мен да са предприемани някакви конкретни действия за търсене на отговорност.

Вие споменахте, че имало неразбирателство между Челик и вас по отношение на личния състав в дилинг-офиса, имали ли сте други неразбирателства с него?
- Разногласия сме имали много, но не бих ги нарекъл неразбирателства. Джанер Челик, поне за времето, през което аз съм работил с него, беше един добър специалист. Пед него съм правил предложения за начина на управление на ликвидността на банката и за формирането на конкретни портфейли от ценни книжа, които той не е одобрявал. Но това бе следствие на различния в разбирания. И това е нормално.

Вярно ли е, че Демирбанк (България) е набирала средства на българския пазар и след това ги инвестирала в турски еврооблигации заради по-високата им доходност?
- Като всяка финансова институция Демирбанк (България) бе в правото да вземе решение относно разпределението на риска и да потърси най-добри инвестиции от гледна точка на пазарите, на които има изградени отношения. Всекидневните овърнайт (24-часови) депозити в турски банки бяха около 15 млн. лева.
Голяма част от средствата на Демирбанк (България) бяха инвестирани в турски еврооблигации, които бяха много доходоносни и ликвидни. И, според мен, това бе по-доброто решение от другото - да се предоставят кредити.

Но когато се разрази финансовата кризата в Турция, се оказа, че средствата на Демирбанк (България) са в първокласни американски и западноевропейски банки?
- Ние усетихме предстоящата криза в Турция и продадохме турските еврооблигации. Аз лично разпоредих това в края на септември. Благодарение на тази операция в края на 2000 г. Демирбанк (България) успя да посрещне масираното теглене на средства от страна на нейните клиенти. Голяма заслуга в тази своевременна промяна на политика на банката има и Джанер Челик, който доказа, че е професионалист.

А поради какви причини, според вас, Джанер Челик напусна банката?
- Лично моето мнение е, че новият генерален директор, който пое управлението на Демирбанк Т.А.Ш., имаше лично отношение към Челик. Въпросният банкер е бивш шеф на Кочбанк, една доста голяма финансова институция в Турция. Джанер Челик е работил в Кочбанк като шеф на главния й клон в Истанбул. Впоследствие е напуснал. По ирония на съдбата, след национализацията на Демирбанк Т.А.Ш., негов началник стана същият човек, който му е бил шеф преди пет години. Там, предполагам, има лични отношения.
Джанер Челик си подаде оставката пред надзорния съвет на Демирбанк (България) заедно с мен. Де факто с назначаването на новите хора в надзорния съвет, и в частност с новия член от Кочбанк в него, оставката му беше приета.


Разговора води Петър Илиев

Facebook logo
Бъдете с нас и във