Банкеръ Weekly

Съдби

НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗАПЛАХА ЗА СТРАНАТА Е ВНЕЗАПНА ПРОМЯНА В ИКОНОМИЧЕСКАТА Й ПОЛИТИКА

ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ФИНАНСОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ


Йоханес ДеБофор Вайнхолдс - ръководител на Холандската група в МВФ, пред в.БАНКЕРЪ


През великденските празници - на 16 април, в България пристигна ръководителят на Холандската група на Международния валутен фонд (МВФ) Йоханес ДеБофор Вайнхолдс, който се срещна с министъра на финансите Муравей Радев и управителя на БНБ Светослав Гаврийски. В ръководената от него група освен Холандия и България влизат Израел, Кипър, Румъния, Украйна, Хърватска, Молдова, Македония, Босна и Херцеговина, Армения и Грузия.
След срещите си с Радев и Гаврийски, висшият служител на Фонда заяви, че че е обсъждана икономическата ситуация в света и ефекта, който тя може да окаже върху страната ви. Засегнахме и някои аспекти от политическата ситуация в България. Смятам, че ако и след изборите сегашната икономическа политика бъде продължена, това ще бъде прието добре не само от МВФ, но и от другите международни финансови институции. В отговор на репортерски въпрос Вайнхол да поясни, че МВФ не е политическа организация и няма предпочитания към това, с какво бъдещо правителство ще работи в България. Не бих могъл да твърдя, че еднопартийно правителство ще бъде по-добро от коалиционното - каза още Вайнхолдс. Той уточни, че преди 1989 г. МВФ е работел с Югославия и с Румъния, и то когато те са били управлявани от комунистическите режими, но програмите с тях са се провалили.
Йоханес Вайнхолдс е един от висшите чиновници на Фонда, който представлява България пред борда на директорите на международната финансова институция. От мнението му за нашата страна до голяма степен зависи и имиджът й пред ръководството на МВФ, който е вторият по големина кредитор на България след частните банки кредиторки от Лондонския клуб.

Г-н Вайнхолдс, кои са темите, които обсъждахте по време на срещите си с гуверньора на БНБ Светослав Гаврийски и с министъра на финансите Муравей Радев?
- Разговаряхме за състоянието на българската икономика, като министър Радев и управителят на БНБ Светослав Гаврийски ме увериха, че тя се развива добре. Неотдавна на заседанието на съвета на директорите на МВФ се проведе дискусия, посветена на българската икономика (става дума за т.нар. консултации по чл.4. от Устава на Фонда). Освен това беше представен и анализ на резултатите от тригодишното споразумение, който бе приет много добре. Лично аз съм свидетел, че по време на срещата на директорския борд всички присъстващи се убедиха, че България е успяла да се справи с много трудни задачи.

Какви ще бъдат новите условия, които МВФ ще въведе при финансирането за различните държави?
- В момента във Фонда все още се водят дискусии върху новите условия за финансиране, които ще прилагаме в програмите си. Смятаме, че в програмите ни не трябва да има толкова много подробности, защото искаме да съсредоточим вниманието си върху монетарната, фискалната и валутната политика и върху онези области от структурната политика, които са от значение за макроикономическата стабилност. Сега в нашите програми има изисквания, които са извън тези приоритети.
В следващата програма, която, надявам се, българското правителството и МВФ да подпишат след юни, ще има по-малко детайли. Може би няма да поставяме толкова много изисквания, свързани например с ДДС. Очакваме Световната банка да поеме по-голяма отговорност за условията по структурната политика. Сега например в програмата на МВФ има доста изисквания, които са свързани с енергийната политика. Този проблем не е от нашата компетентност, но го включихме в програмата, защото в енергийния сектор трябваше да се направят важни реформи. Мисля, че в бъдеще по този въпрос българските власти ще трябва да работят заедно със Световната банка.

Смятате ли, че обстановката на Балканите може да се отрази негативно на финансовата стабилност в България и какви са мерките, които трябва да предвидят сегашното и следващото българско правителство, за да неутрализират негативното влияние на външнополитическите и икономическите кризи?
- Според мен България е най-стабилната страна в тази част на света. Вие дори можете да изнасяте стабилност в региона. По-голяма част от процесите, които създаваха проблеми на Балканите, бяха решени. Югославия сега е демократична страна, на която международната общност ще обръща все по-голямо внимание. Тя все още има проблеми, но икономиката й ще бъде възстановена с помощта на МВФ, Световната банка и Европейския съюз. Доскоро имаше напрежение в Македония, но сега и там ситуацията се успокои.
Лично аз нямам притеснения за България. Смятам, че чуждестранните инвеститори също не са особено разтревожени по отношение на икономическия климат във вашата страна. Нейната стабилност не е застрашена. България се приближава към НАТО и към ЕС. Тези процеси са от фундаментално значение за вашата държава и са във ваша полза. Това че в България все още няма много големи капиталовложения отвън, според мен се дължи единствено на факта, че страната ви е малка и все още не е добре позната на чуждестранните инвеститори. Въпреки това смятам, че икономическият климат у вас продължава да се подобрява.

Имате ли някакви подозрения, че евентуални промени в българското правителство след изборите могат да доведат до преразглеждане на икономическата политика?
- Зависи от това, какво очаквате да се случи на изборите. Но доколкото разбирам, икономическите приоритети, които партиите са формулирали като своя политика, не се различават много от досегашните. Никоя от тях не оспорва статута на Валутния борд, не настоява за промяна на фискалната политика или на основните приоритети в реформите. Сегашното правителство вече предприе доста твърди и непопулярни мерки в икономическата и социалната област, поради което задачата на следващия кабинет в известен смисъл ще е по-лесна.

Като игнорираме външните фактори, върху които България не може да влияе, кои според вас са най-големите заплахи за финансовата стабилност на страната и какви мерки трябва се предприемат, за да бъдат избегнати те?
- Една внезапна промяна в икономическата политика на България ще е най-голямата заплаха за страната ви. Вие сте поели правилния път и в никакъв случай не бих препоръчал да се отклонявате от него. Сегашната икономическа политика ви позволи да постигнете един стабилен растеж на брутния вътрешен продукт в размер на 5% годишно. Но евентуалните опити да се усили темпът на растеж на БВП могат да ви поставят в опасна ситуация, защото ако икономиката ви не разполага с необходимият капацитет и не привлечете достатъчно големи чуждестранни инвестиции, стимулирането на икономическия ръст може да предизвика огромна инфлация, а това не е пътят към членство в ЕС. Европейският съюз е зона на ниска инфлация и стабилност. Това е общността, към която искате да принадлежите, и затова трябва да привличате повече инвеститори. Те обаче могат да дойдат само ако икономическата среда тук е стабилна и инфлацията е ниска. Затова не трябва да правите експерименти, като разширявате паричното предлагане.

Каква ще е новата политика на МВФ за отпускане на кредити и какви, според вас, ще са последствията за България от нея?
- Не мисля, че ще имаме нова политика по отношение на България. Просто ще стимулираме продължаването на политиката, която страната и досега осъществява. Както казах, в новата програма някои от условията може да не са така детайлизирани.

Какъв тип споразумение, според вас, трябва да сключи България с МВФ - предпазно или стенд-бай?
- Не смятам, че сега трябва да се спирам на тази тема, тъй като тя ще бъде обсъждана с новото правителство. Има аргументи в полза и на двата типа споразумение, но не мисля, че изборът на едното или другото е най-важният въпрос за България. Най-важното е да се запазят добрите отношения с МВФ, независимо дали споразумението, което ще се сключи, ще бъде предпазно или стенд-бай.

Върху кои проблеми на българската икономика, според вас, трябва да се наблегне при едно следващо споразумение с МВФ?
- Целите, които трябва да преследвате по отношение на валутната и фискалната политика, са ясни. Мисля, че може се наложи прилагането на по-дългосрочни мерки за повишаване на приходите на държавните предприятия. Освен това трябва да довършите програмата по преструктуриране на икономиката - например в енергийния сектор, но в тази област решаващата дума ще има Световната банка. Ясно е, че трябва да продължите усилията си в областта на приватизацията.

Какъв, според вас, е размерът на външното финансиране, от което ще се нуждае България, за да запази положителните тенденции на икономическото си развитие?
- В момента не мога да кажа конкретна цифра. България има известен дефицит по текущата сметка на платежния баланс. През 2000 г. той беше покрит чрез директно финансиране от МВФ. Знам, че до средата на тази година България трябва да плати значителни суми на чуждестранните си кредитори. Но лично аз не смятам, че страната ви се нуждае от голямо допълнително финансиране, тъй като в момента успява да привлече необходимите й преки инвестиции от чужбина.

Евентуалните опити да се усили темпът на растеж на БВП могат да ви поставят в опасна ситуация, защото ако икономиката ви не разполага с необходимият капацитет и не привлечете достатъчно големи чуждестранни инвестиции, стимулирането на икономическия ръст може да предизвика огромна инфлация, а това не е пътят към членство в ЕС.

Не трябва да правите експерименти, като разширявате паричното предлагане.

Може се наложи прилагането на по-дългосрочни мерки за повишаване на приходите на държавните предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във