Банкеръ Weekly

Съдби

КУЛТУРАТА - ТЕРИТОРИЯ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ

Националният граждански форум Култура изпрати отворено писмо до Народното събрание и Министерския съвет, в което протестира срещу проектобюджета за култура през 2003 година. В документа се отбелязва, че предвидената за субсидиране на тази сфера сума е с 424 300 лв. по-малка от миналата година. Предвид очакваното нарастване на работните заплати в държавния сектор и запазване на парите за поддържане на сградите с културно предназначение на същото равнище субсидията намалява още повече. Тя представлява 0.5292% от републиканския бюджет и 0.1331% от очаквания БВП. За сравнение, Форум Култура е посочил Унгария (съответно 1.66 и 0.55%) и Албания (съответно 0.82 и 0.24%). Гражданското обединение настоява в бюджет'2003 да бъде заложена по-голяма субсидия , както и да се изработи последователна държавна политика за развитието на българската култура с набелязване на стратегическите цели и гарантиране на финансирането им.Гражданският форум, уви, се плъзга по повърхността на случващото се и не отчита някои тенденции, заложени по-дълбоко от видимата повърхност. Става дума за факта, че едва 0.9 от българите приемат културата и изкуството като ценност и я нареждат в своята ценностна скала. В този смисъл бюджетните средства, събрани от всички българи, отговарят приблизително точно на обществената поръчка, която към днешния ден има съвсем други, главно материални приоритети. Форум Култура не отчита и, че бюджетната субсидия за културата почти изцяло се усвоява за заплати за издръжка на държавния и общинския сектор. В същото време обявените фондове за създаване на изкуство и поддържане на културата не работят, структурирането на институционалните звена (т.нар. реформа) в нов порядък отдавна е престанало, самата култура все още е солидно обрасла с администрация и чиновничество, които са непродуктивни.Авторите на въпросното становище демонстрираха засилената си в последно време активност с пресконференция през седмицата, на която не прибавиха нищо ново и съществено към позициите от откритото си писмо. Като изключим, може би, колективната атака срещу проектозакона за културните ценности, в която за първи път (!) се включиха голям брой неправителствени организации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във