Банкеръ Weekly

Съдби

КОНКУРС ЗА БИЛБОРДОВЕТЕ? НЯМА ДА СТАНЕ!

Акция за демонтиране на незаконно поставени билбордове се проведе миналата неделя (27 ноември) в София. По заповед на кмета Бойко Борисов бяха свалени 14 рекламни съоръжения, монтирани върху площи, управлявани от общинска фирма Озеленяване ЕАД. Билбордовете са без одобрен проект и не се знае чия собственост са, съобщи кметът. Той допълни, че на фирмата се извършва финансова и данъчна проверка, чиято цел ще бъде да установи дали по сметките й са получени пари от наеми на съоръженията. Борисов поясни още, че такава проверка ще бъде направена и на останалите общински фирми. Според кмета на София при ясни правила и строг контрол в общинския бюджет от рекламна дейност могат да постъпват поне пет пъти повече пари от сегашните около 1.5 млн. долара.

Г-н Радев, като ръководител на сектор Реклама към Столичната община присъствахте на демонтажа на 14 незаконни билборда на територии, стопанисвани от общинска фирма ОзеленяванеЕАД. Защо тази акция се проведе преди седмица, а не преди година например?
- Както сигурно знаете, преди три години предишният Столичен общински съвет въведе мораториум върху разполагането на рекламни съоръжения на територията на общината и състави комисия, която трябваше да изработи промени в наредбата за рекламната дейност. Комисията нито се събра, нито предложи нещо. Към днешния ден дори не е ясно дали мораториумът е още в сила, или е отменен. През юли общинският съвет прие нова Наредба за преместваемите съоръжения на територията на Столична община, в която обаче липсва текст, който да продължава или отменя действието му. Според тази наредба на отдел Реклама не бяха вменени изрични задължения във връзка с практическото й прилагане. Отредена ни е задачата да упражняваме общ надзор, а констативните актове за нарушения се съставят от Столичния инспекторат. С други думи, процедурите вече стартират процедурите. В същото време обаче новата наредба даде гратисен период от една година, през която фирмите - собственици на съоръжения, имат право да ги приведат в съответстващ с изискванията вид. Лично аз нямам обяснение какво наложи отпускането на толкова много време. Сега слушам колеги от инспектората, които се оплакват, че заради този гратис са с вързани ръце да си вършат работата и да санкционират нарушителите.
Ако един борд носи средно хиляда лева на месец (моята информация е, че фирмите имат горе-долу такава печалба от съоръжение), то някой разреши на неизрядните ползватели да получат по още 12 000 лв., преди да ги задължи да станат добросъвестни ползватели като всички останали. При други условия въпросните 12 000 лв. щяха да влязат в бюджета на общината.
Защо досега в столицата не е провеждан конкурс за отдаване на рекламни площи, а всички договори са сключени чрез пряко договаряне с фирми? В обществото живее усещането, че по този начин избрани хора са получили най-апетитните места в града.
- Рекламата е изключително динамичен процес, който възниква спонтанно с възникването на конкретен инвеститорски интерес. Ако зорлем вкараме този интерес в процедура по предварително съгласуване и одобрение, после в конкурсни схеми, то общината просто няма да успее да вземе пари от хора, които са готови да й ги дадат. Практиката от някои други големи български градове, където се проведоха такива търгове, показа, че те се провалят по една много проста причина. Недобросъвестни фирми участват, надуват цените необосновано, печелят търговете и после отказват да сключат договор в законоустановения срок. Така цялата процедура отива на кино. И в София никой не е застрахован от такова нещо.
Мисля също така, че сегашната уредба, която изисква при издаване на указателни съоръжения и фирмена реклама да се провеждат конкурси, е, меко казано, недомислие. Пълно е с фирми и офиси, които нямат нищо против да си сложат по един фирмен знак или корпоративен профил пред сградите, в които работят. Това е толкова нормално, че няма накъде повече. В същото време ние не можем да откликнем, защото сме длъжни да обявим конкурс. И става така, че процедура, възникнала по желание например на фирма Шел, която иска да постави указателен знак пред офиса си, може да бъде спечелена от OMV. Което означава, че нещата не са измислени, както трябва.
Но в същото време не би било лошо трасета като например Цариградско шосе, където се намираха част от свалените билбордове, да бъдат отдадени с конкурс. Там интерес ще имат много фирми и от наддаването общината би трябвало да спечели?
- Въпросът е един и той е принципен: как ще се дефинира предметът на конкурса? Вие казвате Цариградско шосе. Но Цариградско шосе има изключително много прилежащи площи, от които една голяма част са общински. Възможностите за изграждане на рекламни съоръжения в тях са практически неограничени. И аз питам кое ще е това лице, което ще се нагърби да направи такъв проект, вследствие на който булевард Цариградско шосе ще остане и в бъдеще актуален за инвеститорския интерес? Не мисля, че чисто административно такъв динамичен процес като външната реклама може да бъде предугаден. Във всяка дейност интересът днес е един. Утре него може и да го няма. Вярно е, има една, чисто градоустройствена идея да се направи схема на всички допустими места за реклама и след това те да се отдадат на конкурс. На мен обаче ми се струва трудоемко и изключително отговорно да се проектира целия град и в този проект да се спазят и всички градоустройствени критерии. Не съм убеден, че е в нашите възможности да направим такова нещо. Дори само да се изработи проект за Цариградско шосе са необходими такива познания в областта на рекламата, в изследването и прогнозирането на различни процеси, прагове на насищане и т.н, че това не е по силите на служителите в общината.
След акцията кметът Бойко Борисов каза, че ако общината изработи прозрачни правила за рекламна дейност, сегашните приходи от около 1.5 млн. долара годишно могат да нараснат до пет пъти. Какво трябва да пише в тези правила?
- Най-важното е желаещите да бъдат обслужвани на едно гише. Преди да бъде приетата новата наредба през юли, обслужващите гишета бяха две и това пак затрудняваше отношенията между общината и рекламните агенции. След това службите, свързани с издаване на разрешение за разполагане - например на най-обикновената и често срещана указателна табела пред магазин, изведнъж станаха няколко пъти повече - пет или шест. Това доведе до недоволство от страна на фирмите, които логично заподозряха, че новата наредба е написана да обслужва не техните интереси, а нечии други. Асоциацията на рекламните агенции писмено възрази пред председателя на СОС Владимир Кисьов срещу новите условия. Разбирам недоволството на хората и го намирам за напълно основателно. Вместо да вървим напред, ние се връщаме назад. Мисля, че документите трябва да се внасят на едно място, от което и да се чака отговор да или отговор не. Вместо това е налице сложна и неясна процедура, която не е в услуга на гражданите.
Искам дебело да подчертая още, че новата наредба не изяснява дали цените за наем на площите, които общината е обявила, са за квадратен метър, квадратен сантиметър или за някаква друга мерна единица. Не е указано и за какъв срок от време става дума. Още през октомври писмено съм уведомил г-н Кисьов за неясните формулировки и съм поискал указания как да прилагаме наредбата. Все още не съм получил такива. В същото време непрекъснато изтичат договори, които ние не можем да подновим. Не можем също така да променим действащите така, че да въведем новите цени. Във вида, в който новата наредба е публикувана, може да се окаже, че общината ще получава в бъдеще в пъти по-малко от наемите, които е събирала досега от рекламни съоръжения.
С две думи, нещата са много сериозни. В момента пред очите ни се срива цял един сектор от рекламния пазар. Хората буквално са полудели, идват за пояснения, ние ги пращаме при районните кметове, те пак ги връщат при нас. Причина за всичко е изключителният нормативен хаос, който цари в момента. Ние знаем истинската причина за хаоса, но гражданите не се интересуват от нея, а си вадят изводи за нивото на обслужване в общинската администрация.
Получи ли вече кметът информация колко още незаконни рекламни съоръжения има на територията на столицата?
- В момента тече проверка, чиято цел е да се направи нещо като ревизия на всички бордове, монтирани на територията на Столична община. Проверката включва съоръженията върху общински терени, монтирани по силата на сключени договори с общината и тези на частни терени, поставени по силата на издадени от Дирекцията по архитектура и градоустройство (ДАГ) разрешения. Така ще се установи къде и колко са самоволно поставените. Към момента нямаме информация, която да осветлява картината в частните терени. Такава има само в ДАГ. Доколкото ми е известно, генерал Борисов е поискал данни оттам. Когато те пристигнат и заедно с информацията от районните кметове и с договорите, сключени директно със Столичната община, се обобщят, ще се получи и по-ясна представа колко са незаконните съоръжения на територията й. Единственото нещо, което малко ще ни забави, е уточняването на границите на имотите, защото това са бавни справки в службата по кадастъра. Все пак очаквам до края на годината да имаме пълна яснота. Когато трите бази данни постъпят при нас, ще обобщим информацията и ще започнем работа по дефинирането на отклоненията от нормативната уредба. Няма да се учудя, ако се окаже, че на общински терени има и още билбордове без сключени договори - освен тези, които вече демонтирахме.

Facebook logo
Бъдете с нас и във