Банкеръ Weekly

Съдби

КОГАТО ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА ИЗПРЕВАРВА ДЪРЖАВНАТА

В разгара на Световното първенство по футбол на 23 юни изтича регламентираният от Закона за меценатството половингодишен срок за изработване на наредбата за прилагането му. Тя трябва да се превърне в инструмент за създаване и поддържане на регистрите на организациите, подпомагащи културата, и на меценатите по смисъла на чл.6, ал.3 и във връзка с ал.2, т.1 от закона. За да може той да влезе в сила и да проработи. Ангажиментът е на Министерството на културата и лично на титуляра Стефан Данаилов.
Както вече в. БАНКЕРЪ съобщи неотдавна, GloBul, JobTiger, Обединена българска банка, OMV България ЕООД и Първа инвестиционна банка учредиха Клуб на корпоративните дарители, инициатива на Българския донорски форум. За по-голяма яснота ще добавим, че форумът е единствената асоциация на частните дарители и благотворителните организации в страната, която годишно предоставя между два и четири милиона евро за социални каузи и проекти в областта на образованието, културата и човешките права.
Както добре личи от споменатите примери, частната инициатива вече е изпреварила държавната, повишава оборотите на своята дарителска дейност и сякаш иронично намига на Закона за меценатството. Който солидно закъсня и продължава да очаква наредбата си, макар в бурния, но краткотраен публичен дебат да бе остро критикуван (от всички посоки) за твърде големия брой несъвършенства. Нещо повече - тази инициатива на донорския форум по официални данни вече обхваща между 40 и 60% от общия обем на средствата за благотворителност в България. Само за 2005 г. той е насочил между 15 и 18 млн. лв. дарения, а с учредяването на Клуба на корпоративните дарители тази сума се очаква да нарастне значително. Споменато бе, че с дарителство в момента се занимават около сто компании и около сто и петдесет фондации, наливащи средства в образованието, културата и други нуждаещи се сектори от живота. Основният проблем пред специфичната благотворителност е в целевото използване на парите. В момента близо 80% се усвояват чрез близки до основното си предназначение дейности, което от своя страна натоварна контрола с допълнителни трудности. Но и те, убедени са организаторите от Клуба, ще бъдат преодолени, защото се обслужва една голяма европейска идея. Според изследване на сп. Економист корпоративната филантропия се превръща в мощно европейско движение и бележи исторически момент в развитието си както за континента, така и за останалия свят. Все повече започва да се налага и т.нар. стратегия на двамата печеливши, т.е. от благотворителния акт да печелят едновременно и даващият, и получаващият. Общата организация и изповядването на общи стратегии съответно помагат на големите играчи да избегнат и импулсивните, често пъти импровизирани приоритети и решения.
Деловата активност на новоизградения Клуб на корпоративните дарители започна преди броени дни с обявения от фирмата JobTiger конкурс за студентска стипендия. Всъщност стипендиите ще бъдат три за учебната 2006-2007 г. и ще са в размера на по една минимална заплата. Точно тази бърза реакция на частния сектор рязко контрастира на бавните обороти, с които държавната машина въвежда в действие новоприетите закони. При това частникът остава напълно независим в своя избор за насочване на донорските средства, докато в държавната структура е предвидено посредническо звено, което ще усвоява за своите чиновнически нужди седем процента от дарената сума. Контрастът е очевиден!
Учредяването на Клуб на корпоративните дарители подсказа и един прелюбопитен детайл, който в еднаква степен бихме могли да отнесем както към деловата дейност, така и към тихата дипломация. Става дума за патронажа на г-н Ричард Шекълтън, втори секретар в посолството на Великобритания в София. С малко повече интуиция и скромно въображение може да се предположи, че ЕС възлага на отделни свои членове да вземат на буксир различни дейности в България, за да подпомогнат по-бързото им придвижване според общоприетите, установени и действащи критерии в общността. Подобна е философията на Ротари клуб, която най-общо се синтезира в полезния съвет как сам да хванеш риба, а не да ти я поднесат наготово. Очевидно Великобритания е избрана за патрон на донорската дейност у нас заради огромния си вековен опит в тази област и заради великолепните резултати, с които може да се похвали. Внимателният преглед на информационните потоци може да открие и други подобни емисари на ЕС, които вече работят в различни области и пришпорват все още ориенталския ни темпоритъм на работа.
Новоучреденият клуб е отворена система, към която могат да се присъединят всички желаещи по-голяма прозрачност и ефективност на своята дарителска програма. А че публичната видимост е сред основните задължения на Клуба личи и от прокламираната готовност за всякакъв род консултации, набелязаното издаване на месечен бюлетин и планираната ежегодна конференция за отчитане на общата корпоративна дейност. Този изпреварващ ход бихме искали да се разчете добре от Министерството на културата, което просто е задължено да не изостава от частната инициатива и нейната прозрачност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във