Банкеръ Weekly

Съдби

ЕВА БАЛЦЕРОВИЧ ПРЕД КОМИСИЯТА ПО БАНКОВИЯ НАДЗОР

Ева Балцерович, съпругата на известния финансист Лешек Балцерович, председател на Полската национална банка, ще отговаря пред Комисията по банковия надзор на полския Сейм по съмнение за участие в корупционна сделка. Тази новина е превърната в тема на брой 35 (03.09.2006) на списание Newsweek Polska. А началото й постави вестник Zycie Warszawy (Жиче Варшави), който привлече общественото внимание с публикация под сензационното заглавие Завиша проверява Балцерович за рушвет. Артур Завиша е 37-годишен политик, който подхвърля на вестника съмнението, че при приватизацията на банка Pecao SA през 1999 г. са разпределени рушвети в размер на няколко десетки милиона щ. долара. Той посочва и имената на възможните участници в сделката: Лешек Балцерович, тогава вицепремиер и финансов министър; Алисия Корнасевич, заместник-министър на съкровищницата, и офицера Станислав Ян Шчесни.
Балцерович реагира светкавично и остро срещу публикацията на Жиче Варшави! Засега авторитетът му не е накърнен, но неприятностите рикошират към съпругата му Ева Балцерович. За изясняване на случая тя е призована от Комисията по банков надзор при полския Сейм да отговаря на някои въпроси.
Коя е Ева Балцерович и какво е мястото й в този казус?
Тя работи във фондацията CASE (Център за обществено-икономически анализи) от създаването й през 1991 г., а от почти две години е и неин председател. Точно CASE изработва приватизационния проект за Pecao SA и това превръща г-жа Балцерович в една от главните действащи фигури в интригата. Налице е публично изказаното съмнение, че нейният съпруг е оказвал въздействие върху банките, насочвайки ги да поръчват финансови, икономически и други специализирани анализи и проекти точно на тази фондация. Припомня се, че той е привлечен в ръководството на CASE след първоначалното му пребиваване в правителството на Полша, но през 1997 г., когато отново е в кабинета като вицепремиер и финансов министър, прекратява участието си във фондацията. Името му обаче не е заличено от регистрите и остава в списъка на управителното тяло, а това създава възможности за спекулативно използване на авторитета му и насочване на поръчките към CASE. На този въпрос, зададен й от журналистките на Newsweek Polska, г-жа Балцерович отговаря, че нейният център работи основно с чуждестранни партньори, чрез които се формират 70% от приходите му. От полските партньори, в това число и правителствените институции, постъпват едва 30% от парите. Поръчките от задгранични контрагенти започват да постъпват още от първите дни след създаването на центъра. В началото това са анализи за правителството на Русия, които донасят на CASE приход от 500 хил. злоти. Всеки от един от десетте основатели на фондацията е специалист с научен авторитет, широки международни контакти и добра езикова подготовка. По-нататък поръчките зачестяват и сега един малък проект, ангажиращ екипа с два-три месеца работа, се изработва с бюджет от 5-6 хил. евро. Докато големите няколкогодишни разработки, в които CASE координира работата на няколко научни института от различни европейски страни, поглъща над 1 млн. евро.
Ева Балцерович пояснява, че още от 1999 г. излизащото на тримесечие списание на CASE Polska Gospodarka (Полско стопанство) публикува средносрочни прогнози за развитието на икономиката, засяга ръста и движението на безработицата, информира за обема и посоката на инвестиционните потоци. В конкретния случай, твърди тя, й се удава да убеди Pecao SA и Fortis Bank да финансират въпросния проект за приватизация. Клаузите са подписани през 2000 г., когато съпругът й става председател на Националната банка. Но финализирането на договора се предшества от няколкогодишна работа, подготовка на проектите (много добри, според г-жа Балцерович) и намиране на подходящите за реализацията фигури, както и изработването на бюджета. Това изключва възможността Лешек Балцерович да влияе с авторитета си (или чрез деликатни намеци) върху партньорите. А този авторитет, нека припомним, финансистът придобива като създател на средната класа в Полша.
За чест на днешната полска журналистика (в частност на списанието Newsweek Polska) на г-жа Балцерович не са спестени и ред въпроси от битов характер - семейни доходи, недвижимо имущество, лични автомобили и пр., на които тя отговаря точно и с хладнокръвно достойнство. Така изнесените факти очертават кръга от аргументите на Ева Балцерович и тона на поднасянето им пред Комисията по банков надзор при Сейма на III Полска република.

Facebook logo
Бъдете с нас и във