Банкеръ Weekly

Съдби

ДОВОЛНИ СМЕ, ЧЕ ИНВЕСТИРАХМЕ У ВАС

Тор Бьорголфсон, изпълнителен директор на Фармако, пред в.БАНКЕРЪ

Г-н Бьорголфсон, заемът от ЕБВР ли беше единственият начин да се финансират предприятията от Балканфарма?
- Има още два начина. Единият е чрез средствата, получавани от самата Балканфарма. Вторият е чрез емисия на акции в Исландия. Всъщност това е един прекрасен вариант, ако решим да увеличим инвестициите си както в България, така и в други райони на света.


Как се продават акциите на Фармако на исландската фондова борса и има ли идеи книжата на Балканфарма холдинг също да бъдат пуснати на някоя от международните борси?
- Исландската фондова борса е част от NOREX, скандинавската фондова борса. И тъй като Фармако е мажоритарен собственик на Балканфарма холдинг, може да се каже, че индиректно книжата на Балканфарма се търгуват на международна фондова борса.

Има ли интерес към акциите на вашата фирма?
- Да. Пазарният оборот зависи от много неща, но бих казал, че всеки месец оборотът от търговия с акциите на Фармако достига няколко милиона долара. Акциите на Фармако са сред десетте най-търгувани в Исландия. Компанията има и над 1000 акционери.През 1999 г., когато придобихте дялове в трите фармацевтични завода у нас, се появиха слухове, че няма да останете дълго техни собственици. Твърдеше се, че след няколко години ще продадете участието си предприятията. Има ли такъв вариант?
- Това са спекулации на някои медии. Те концентрираха вниманието си върху Дойче банк като банка, която обикновено купува и продава участия. Всъщност нещата са малко по-различни от това, която се коментираше в публичното пространство. Що се отнася до Фармако - пред нас не стои въпросът за продажба на Балканфарма холдинг. Ние сме тук, за да останем и искаме да развиваме нашия бизнес както в България, така и на други традиционно силни външни пазари.

Конкретни намерения за инвестиции в региона...
- Да, определено имаме подобни намерения и усилено работим в тази посока. Не изключвам да развием своя бизнес например в някоя от съседните на България страни, в Русия или някоя от бившите съветски републики. Намеренията ни обаче са все още в начален стадий и е рано да бъдат коментирани.

След двегодишно присъствие в България каква е вашата оценка - заслужаваше ли си инвестицията у нас?
- Мисля, че отговорът може да бъде само един и той е положителен. Ние сме големи оптимисти за развитието на вашата страна, имаме много амбициозни планове за нашия бизнес в България.


Разговора води Калин Димитров

Facebook logo
Бъдете с нас и във