Банкеръ Weekly

Съдби

ДОБРИТЕ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ ИСКАТ ВКУС И ПАРИ

До края на годината се очаква да завърши реконструкцията на архитектурния комплекс на бул. Цар Освободител 2 и ул. Васил Левски, в който ще се нанесат офисите на БНП-Париба (България). Предвид голямото количество бизнесцентрове околовръст и превръщането на района в своеобразно софийско Сити, се налага да отделим по-голямо внимание точно на този обект.В близко съседство, в южния край на Градската градина, вече е пред завършване злополучният бизнесцентър, заради който кметът Янчулев взриви бившата Градска библиотека (и бивше софийско кметство), паметник на културата от местно значение. Случаят отдавна е забравен, както са забравени и множеството обещания, дадени тогава. Но фактът е налице - новата сграда, която отлично се връзва с не по-малко злополучната Кубадинова кула, напълно компрометира стария паметник, независимо от вграждането на фасадите му в своя обем. При БНП-Париба нещата са коренно различни, което в еднаква степен се дължи както на уважението към стария комплекс, дело на Антон Колар (австрийски архитект от чешки произход), така и на сполучливото, с вкус и мяра градоустройствено решение на проектанта арх. Георги Коларов.Един исторически екскурс показва, че зданието е част от първия след Освобождението архитектурен комплекс, приютил стария хотел България, кафенето на ул. Васил Левски и игрален дом в ъгловата сграда. През 1930 г. е надстроен още един етаж, за да се създаде образът, познат ни и днес. Реконструкцията наложи промяна на градоустройственото решение на тази градска част, включващ застрояването на бул. Цар Освободител и ул. Васил Левски. Коректността и респектът на проектантите към най-стария архитектурен ансамбъл в самото сърце на София са подсказали съхраняването на автентичните сгради до корниза, запазване на ветрилообразната композиция и надстрояване с неутрални, с отстъп назад стъклени плоскости. Подход, напълно различен от парвенюшката надменност и демонстрация на финансова мощ при изграждането на бизнесцентъра в южния край на Градската градина. Така новата банкова сграда се вписва логично и ненатрапчиво в историческия силует на площада, брутално накърнен цели два пъти: при строежа на Мавзолея на Георги Димитров и при сетнешното му взривяване. В добавка със средства на Месершмидт бе завършена реставрацията на източното крило на бившия царски дворец, сега обитавано от Етнографския музей.Но както обикновено се случва, нищо хубаво не остава ненаказано. В архитектурната гилдия вече се чу ропот по отношение на грешното задание на конкурса за Софийската градска художествена галерия, известна някога като Градско казино. В разговорите ни с няколко архитекти се оформи мнението, че има сериозно разминаване между идеята и формулирането на конкурса като обемно-градоустройствено решене в хармония със създадената историческа градска среда - 20 процента. И това при условие, че самата градска градина е компрометирана и надребнена с търговски обекти и много отдавна не хармонизира с историческата градска среда. Прибавим ли и безпомощното, напълно аматьорско и политически популистко решение на освободеното пространство на мястото на бившия мавзолей, ще стигнем до заключението, че там, където има солидни инвестиции, като при сградата на БНП-Париба (България), са възможни добри архитектурни решения. Докато в останалите случаи се работи на парче, на дребно и без ясна визия за елементите на общото пространство. А все пак става дума за сърцето на града!

Facebook logo
Бъдете с нас и във