Банкеръ Daily

Съдби

"Декларацията Шуман" полага основите на Евросъюза

На днешния ден през 1950 г. министърът на външните работи на Франция Робер Шуман представя своето предложение за създаване на единна Европа, което е крайно необходимо за поддържането на мирните отношения в региона.

Робер Шуман (на френски: Robert Schuman) e френски политик - министър-председател (1947-1948 и 1948 г.), министър на външните работи (1948-1953 г.), министър на финансите (1946-1947 г.) и първи председател на Европейската парламентарна асамблея (1958-1960 г.). Считан е за един от бащите на идеята за обединение на Европа.

Робер Шуман е роден на 29 юни 1886 г. в квартал Клаузен на град Люксембург. Починал на 4 септември 1963-а във френското градче Си Шазел.

На 9 май 1950 г. Робер Шуман, като министър на външните работи на Франция, предлага да се създаде обща европейска институция, която да контролира и управлява производството на въглища и стомана. Той прочита пред международни медии т.нар. "Декларация Шуман". През април 1951 г. по идея на Франция договорът е подписан от Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция, като се учредява първата европейска общност.

Европейската общност е наследник на Европейската икономическа общност (на български: ЕИО; на английски: European Economic Community EEC), създадена с подписването на 25 март 1957 г. на т.нар. Римски договор от Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. Той предвижда премахването на търговските бариери между участващите страни. Заедно с това се предвиждат единни външни мита, както и обща търговска политика.

С влизането в сила на 1 ноември 1993 г. на Договора от Маастрихт се преименува на Европейска общност. С Договора от Лисабон от 1 декември 2009 г. Европейският съюз стана правоприемник на Европейската общност. Този договор бележи нов етап в процеса на развитие на европейската интеграция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във