Банкеръ Daily

Съдби

Дариха на НИМ Евангелие на близо 400 години

Две ценни книги са били дарени на директора на Националния исторически музей /НИМ/ проф. Божидар Димитров, съобщиха от музея. Едната книга е уникално издание на Евангелие, печатано във Вилнюс през 1644 г., а втората - Ирмологий, печатан в Москва през 1838 година. 

Евангелието, печатано във Вилнюс, е дело на печатницата на Братството на Св. Троица, което от 1596 г. се нарича Съшествие на Св. Дух и е едно от печатащите на кирилица издателства в Литовското княжество. За периода на своето съществуване, от 1596 до 1705 г., там са отпечатани 74 книги – впечатляваща издателска продукция.

Град Вилнюс още от втората половина на 16-ти век е най-големият европейски център, където се издават книги с кирилски шрифт. Книгата е голям формат, богато украсена със заставки и орнаментирани инициали, шрифтът е едър и тържествен, страниците са рамкирани с декоративна украса. Очевидно е използвана активно при богослужение и за четене – на много от листовете има следи от покапвания със свещ, а долните краища на листовете, където се отгръща, са зацапани и захабени. Общото състояние на книгата е добро. На предния и задния форзаци има приписки от различни писачи, в една от които се споменава за значително събитие в българската история – Велчовта завера от 1835 г.

Книгите са дарени от г-жа Пенка Драгнева-Илиева от София по желание и по поръчение на починалия отец Пеню Цвятков Пенев от с.Войнежа, Великотърновско. Книгите са изключително ценна придобивка за НИМ. Те обогатяват книжовното културно наследство, което притежава музеят и ще бъдат изложени в на-близко време в постоянната експозиция на НИМ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във