Банкеръ Weekly

Съдби

ЧЕХЪТ, КОЙТО СТАНА БЪЛГАРСКИ КЛАСИК

Националната художествена галерия (НХГ) предлага до 10 септември разгъната експозиция от картини на Иван (Ян-Вацлав) Мърквичка, с която отбелязва 150-ата годишнина от рождението на художника. Показани са над 70 платна, главно битови сцени и портрети, основно реставрирани, а някои от тях преименувани и предатирани след прецизна изследователска работа на проф. Вера Динова-Русева и куратора на изложбата Бисера Йосифова. За първи път се излага публично и една от първите многофигурални композиции на Мърквичка - Малък пловдивски пазар, продължително време престояла в депата на галерията и практически непозната за специалистите и публиката. От 17 август експозицията ще бъде допълнена с рисунки и подготвителни ескизи на твореца с молив, туш и сангин, които ще бъдат разположени на втория етаж на НХГ. По този начин представянето на Мърквичка ще получи по-цялостен и завършен вид, позволяващ да се проследи творческият процес от хрумването на идеята до завършения в окончателен вид резултат.
Иван Мърквичка е възпитаник на Пражката и Мюнхенската художествена академии, отдавна признат за класик на българското изобразително изкуство. В България, а по-точно във васалната Източна Румелия, той пристига през 1881-а по покана на източнорумелийското правителство. Започва работа като учител по рисуване в пловдивската гимназия Св.св. Кирил и Методий и много бързо се налага като академичен живописец. След Съединението е привлечен в Рисувалното училище, първообраза на Художествената академия в София, където става професор и подготвя много от художниците ни от първото следосвобожденско поколение. Радва се на приятелството и близката дружба с някои от най-изтъкнатите политически и културни фигури в българската история, такива като Иван Вазов, Петко Каравелов, Константин Величков, Петко Славейков Иван Шишманов и др.
За разлика от други свои сънародници като Ярослав Вешин, Ото Хорейши и др., работили известно време у нас, Иван Мърквичка се реализира изцяло в България и е слабо познат в международните културни среди. Дори в изкуствоведческите и историографските изследвания на отделилата се от Австро-Унгарската империя Чехословакия той е само бегло споменат. Този факт трябва да се има предвид днес, когато законовото регламентиране на пазара на изкуството е предстояще и интересът към произведенията на Мърквичка ще се повишава. Споменаваме това, защото спекулативните манипулации на сивия артпазар от началото на прехода наредиха платната му сред най-скъпите, поставяйки го в категорията на т.нар. стари майстори. С оглед на присъединяването ни към ЕС и постепенното отваряне на културните пространства с всичките им особености и регламенти мястото на Иван Мърквичка вероятно ще бъде коригирано. За България, няма съмнение, той ще остане един от първомайсторите на живописта, класик на изобразителното ни изкуство, влял европейски дух в младата ни следосвобожденска култура. Неговите битоописателни картини, етнографски застинали, имат и голяма историческа стойност като визуален материал за изучаване на най-ранния период от самостоятелното държавно устройство на страната. Но в богатия и добре подреден международен - а това означава и пазарен - културен живот името му е практически непознато, което го поставя на стартовата линия, редом с множество други български художници. Такива сигнали вече има в практиката на големите тръжни къщи, които определят много по-високи първоначални цени за художници като Ярослав Вешин например, излагал и продавал приживе в цяла Европа.
Голямата изложба от произведения на Иван Мърквичка, посветена на неговата 150-годишнина, е добре планирана и своевременно проведена инициатива на НХГ. В летните месеци, когато по стара традиция художественият живот на столицата е обхванат от ваканционната леност, най-големият ни културен институт си гарантира публичен интерес и предлага любопитно преживяване на чуждестранните туристи. Остава му да овладее и инструментите за по-продължително поддържане на този интерес, изчерпван само в първите дни след откриването на изложбите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във