Банкеръ Weekly

Съдби

CENTRAL - НОВО ИЗКУСТВО ОТ НОВА ЕВРОПА

В Софийската градска художествена галерия (СГХГ) продължава до 22 юли изложбата CENTRAL. Ново изкуство от Нова Европа. Тя е организирана от Сименс и Ейч Ви Би Банк Биохим, съвместно с виенската галерия Ернст Хилгер, и включва произведения на 24 художници от Австрия, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Хърватска и Черна гора. Досега е показвана в редица големи градове на страните участнички плюс Германия. България е последна в маршрута, като целта на организаторите на проекта е да обединят под общ слоган млади творци от държавите на Централна и Югоизточна Европа, без значение дали са членки на Евросъюза, или са с перспектива за присъединяване.
По време на срещите с различна публика изложбата непрекъснато се разширява, подновява и адаптира към различните пространства. Експонирана в единия от салоните на СГХГ, тя е замислена като възможност за активен диалог между съседи и преосмисляне на ценностната система - едно от предизвикателствата, които стоят пред всички нас. От българска страна в нея участват трима художници: Жени Нолтчева (1969), Калин Серапионов (1967) и Красимир Терзиев (1969). Те се представят с произведения от различни направления на визуалните изкуства, изпълнени с разнообразни техники - от традиционното живописване до фотоколажа и видеоинсталацията. В това отношение кураторът на нашия сегмент Борис Костадинов, критик, директор на галерия Ирида и съучредител на Асоциацията за съвременно изкуство в София, е проявил много верен усет и познаване на най-актуалните в момента тенденции в европейското визуално изкуство. Което личи при съотнасянето на българските творби към тези на техните колеги от другите държави, участнички в проекта CENTRAL. Ново изкуство от Нова Европа. Най-общо казано, тях ги обединяват игровият момент и известно иронично отношение към заобикалящия ни свят.
Закриването на изложбата ще стане с концерт на стипендианти на Международната лятна академия Прага-Виена-Будапеща. Това е една институция на Университета за музика и изящни изкуства във Виена, която в по-нестандартна среда и използвани форми обучава млади дарования от Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във