Банкеръ Weekly

Съдби

БЪЛГАРИТЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ НАМАЛЯВАТ

Всяка година населението на България намалява средно с жителите на един голям град, констатира професорът-демограф Чудомир Мерджанов. Данните от мартенското преброяване потвърдиха песимистичните прогнози - за осем години българите са се стопили с 510 хиляди души. Сега причината не е засилената емиграция, както беше в началото на 90-те години. Две трети от отрицателния демографски прираст се дължат на висока смъртност и една трета - на емиграцията.
В момента жителите на България, които според непотвърдилите се оптимистични прогнози трябваше да бъдат 9 милиона, са 7.9 милиона. В сравнение с 1985 г. населението е намаляло с един милион.
Жените са с близо два процента повече от мъжете. Причината за това, според статистиците, е трайно установената още от средата на 50-те години по-висока смъртност сред мъжете. На 1000 мъже сега се падат 1035 жени.
Общо смъртността в България е висока. Сред възрастните тя е 14.4 на хиляда, а сред децата - 17.5 на хиляда. По този показател страната ни изпреварват само Молдова и Румъния.
Отрицателният прираст в България е един от най-високите в света. Според данни на ООН от 1998 г. той е бил минус 7.7 на хиляда и тогава България е била страната с най-нисък прираст на населението сред 176 изследвани от ООН страни. През последните две години се забелязва слабо увеличение на броя на ражданията. През 1980 г. са се раждали 14 деца на 1000, през 1998 - 7, през 2000 - девет. В същото време през 1998, последната за която има данни, са регистрирани 73 хиляди аборта, от тях 60 хиляди - по желание.
Преди няколко месеца в Добрич социално слаби жени се редяха на опашки за помощи, с които да платят абортите.
В сравнение със страни като Полша, където близо 40% от населението е на възраст до 25 години, България е страна на хора на средна възраст и старци. Младежите до 18-годишна възраст са 19% от населението, почти толкова са хората над 65 години. Средната възраст на българите през 2000 г. е 40 години. Демографите предвиждат проблеми с възпроизводството на работната сила. Хората в трудоспособна възраст са около половината от населението. При официална безработица от близо 18 на сто към февруари тази година и около 25 на сто според синдикатите кой ще пълни пенсионните фондове?

Facebook logo
Бъдете с нас и във