Банкеръ Weekly

Съдби

Бизнес по мреж@та

Само допреди няколко години разпространението на интернет у нас беше доста трудно и неатрактивно начинание, изискващо сериозни инвестиции и носещо в същото време скромни и несигурни доходи. Сега обаче нещата са съвсем различни. Независимо от кризата секторът показва добри резултати и прогнозите на експертите са дори за ускоряване на положителните тенденции.
Най-общо пазарът на интернет в България през 2010-а се характеризира с бързото нарастване на броя на потребителите и запазването на обема на приходите въпреки сериозното понижение на тарифите. Според редица международни изследвания страната днес се нарежда в челото на класациите за качество на услугите за достъп до световната мрежа, при все че те са с едни от най-ниските цени. Това, разбира се, се дължи на отпадането преди десетина години на лицензионните режими за разпространение на интернет и на създалата се жестока конкуренция в бранша. Нещо, което спокойно можеше да се случи и в редица други икономически сектори.
По данни на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) броят на активните предприятия, предоставящи услуги за достъп до интернет на крайни абонати през миналата година, е бил 589. Увеличението спрямо 2009-а е от над 10%, което показва, че бизнесът очаква още по-голямо развитие на пазара. Сигурен сигнал за това е и стабилно растящият брой потребители. По информация на доставчиците към края на 2010-а те са 1.13 милиона, което с 14% повече от предишната година, когато също бе отчетен двуцифрен ръст.
Това увеличение се дължи най-вече на нарастването с 84% на абонатите на пакетни услуги с включен фиксиран достъп до интернет, които представляват 37% от всички абонати към края на 2010-а. Обратната тенденция се наблюдава при абонатите на самостоятелна услуга за достъп до интернет, които за периода намаляват със 7.2 на сто, обясняват от КРС. Важно е да се отбележи, че в случая става дума за брой договори, а не за реални хора, което пък означава, че проникването на интернет сред населението е около 48%, или 3.4 млн. души (според сайта Internetworldstats.com). Това е така, защото един абонамент може да се ползва например от двама-трима човека.
С динамични темпове напоследък нараства и потреблението на услуги за мобилен достъп до интернет. Активните абонати на трите мобилни оператора, които ползват пакети за достъп до интернет (чрез USB модеми и карти за данни) през 3G мрежата, са 265 473 в края на миналата година (ръст от 120 процента).
Най-голяма част от потребителите - около 41.5%, използват интернет през LAN (локални) мрежи, а ADSL (предлаган само от Виваком) е предпочитана технология за достъп от 24.25% от абонатите. Това на практика прави бившия държавен телеком най-големия играч на пазара. Чрез кабелни мрежи интернет получават едва около 10 на сто от крайните клиенти. Новите технологии като оптика до дома все още имат незначителен дял (малко над 1%), но операторите са амбицирани да превърнат занапред именно тази услуга във водеща. Виваком даже обяви бюджет от 600 млн. лв. за тази цел и вече предлага услугата в няколко столични квартала.
Любопитното е, че според вида на технологията за достъп битовите и бизнес потребителите коренно се различават. Докато повече от половината домашни абонати разчитат на квартални LAN доставчици и само една трета се доверяват на ADSL, то фирмите постъпват точно обратното - 48.5% ползват услугите на Виваком и 33% на локални оператори.
Независимо от повечето компании и ръста на клиентите статистиката на КРС отчита спад с 5.1% - до 317 млн. лв., на приходите от услугата пренос на данни и достъп до интернет. Само че изчисленията са на база на експертни оценки и може да се променят, както впрочем се случи година по-рано. Тогава първоначално бе обявено, че обемът на пазара е малко под 300 млн. лв., но по-късно той порасна до 342 млн. лева. Има и друго - в сметките сега не са включени постъпленията от т. нар. пакетни услуги (виж карето), които се ползват от 37 на сто от потребителите. Така в крайна сметка може да се окаже, че спад изобщо няма.
Прогнозите на експертите от Комисията за регулиране на съобщенията са, че в сектора ще продължи започналият преди година процес на консолидация. Най-яркият пример е придобиването на Спектърнет и Мегалан нетуърк от Мобилтел, с което компанията агресивно навлезе в битката за интернет потребители. Сателитният оператор Булстаком също се намеси активно в LAN пазара, изкупувайки множество интернет доставчици в страната. Друго подобно събитие е обединяването на няколко алтернативни и кабелни предприятия във фирмата Български телеком и телевизия, която обяви, че ще се бори за пълно национално покритие и ще предлага разнообразни услуги, включително и мобилна телефония и интернет.
За развитието на сектора неминуемо ще спомогне и изпълнението на мерките от Националната стратегия за широколентов достъп. Предвижда се например със средства по оперативната програма Регионално развитие Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да изгради в различни райони инфраструктура за високоскоростен интернет, която след това да бъде отдадена на частни компании.

Бъдещето е в пакета
Над 100 млн. лв. са приходите през 2010-а от пакетни услуги (бел .ред. - две или повече електронни съобщителни услуги, предлагани от дадено предприятие с обща цена). По данни на Комисията за регулиране на съобщенията с най-висок относителен дял са приходите от двойната услуга, която включва телевизия и достъп до интернет (27%), а фиксираната гласова телефония в комбинация с достъп до интернет е на следващото място (24.66%). Със 17.2% относителен дял пък е тройната услуга, включваща домашен телефон, интернет и телевизия, следвана от пакета фиксиран и мобилен телефон, плюс достъп до интернет (13.1 процента). В същото време най-много хора (23% от абонатите на пакетни услуги) ползват комбинацията от домашен и мобилен телефон, която формира само 8.4% от приходите. Подобно е положението и със съчетанието GSM и интернет, което са избрали 19 на сто от клиентите, но делът му в приходите е малко над 8 процента. Пакетът телевизия и интернет, който генерира най-големи постъпления, е предпочитан от 19.4 на сто от потребителите.
По информация на операторите към края на 2010-а броят на абонатите на пакетни услуги е над 639 хиляди, което представлява увеличение с над два пъти в сравнение с предишната година и над седем пъти спрямо 2008-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във