Банкеръ Weekly

Съдби

Бежанци във всяка пета немска фирма

Сомалиец на работа в немско машиностроително предприятие.

Ще се намерят ли работни места за бежанците в Германия - това бе един от ключовите въпроси, породени от масовото приемане на емигранти през есента на 2015-а. Част от немците бяха настроени твърде оптимистично, но се чуваха и крайно песимистични гласове. Резултатите от анкетата, проведена неотдавна от авторитетния мюнхенски икономически институт ifo, показват, че реалната ситуация не е повод за еуфория, но е много по-добра от някои очаквания.

Главната новина в изследването е, че броят на немските предприятия, които под една или друга форма са взели бежанци на работа през 2016-а, се е утроил. Иначе казано, във всяка пета местна фирма се трудят емигранти. Допитването е направено сред над хиляда големи, средни и малки предприятия във всички основни отрасли на икономиката, с изключение на строителството.

В същото време 58% от компаниите са съобщили, че засега нямат опит в приемането на бежанци на работа. Други 19 на сто са отговорили, че по принцип не виждат възможност за трудоустрояване на кандидати за убежище, позовавайки се на специалните си изисквания към владеенето на немски език и квалификацията на работниците. 

Бежанците имат най-малки шансове за работа в сферата на услугите - 26% от фирмите са заявили, че не си представят наемането на кандидати за убежище. Същият отговор са дали 16 на сто от анкетираните в сферата на търговията и 14% в обработвателната промишленост. С други думи, готовността за наемането на хора, избягали в Германия от различни кризисни региони, е най-висока в немската индустрия. 

Засега най-разпространената форма за трудоустрояване на чужденци е преминаването на практика. От всички фирми, в които вече работят кандидати или получатели на убежище, 43% са отговорили, че са им предоставили практикантски места. Около една трета от предприятията вече са направили следващата крачка, приемайки бежанци в системата на професионално-техническото обучение, а 8 на сто от фирмите са намерили квалифицирани работници. 

Показателно е, че едва 19 на сто от компаниите, които вече са взели бежанци на практика или на работа, са се възползвали от възможността да получат субсидии за това. Излиза, че държавните пари далеч не са главният стимул за трудоустрояването на емигрантите. В условията на устойчив ръст много предприятия от немската икономика реално се нуждаят от работна ръка и са готови да инвестират в обучението на бежанците. Те не очакват от държавата дотации, а оперативно решаване на някои юридически въпроси. Съдейки по анкетата на института ifo, това, което най-много вълнува мениджърите, е прекалено дългото разглеждане на молбите за предоставяне на убежище и произтичащата от това неопределеност на статута на бежанците. Очевидно никой не иска да инвестира време и пари за обучението на хора, които в един момент може да бъдат лишени от правото да пребивават в Германия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във