Банкеръ Weekly

Съдби

БАНКА ЗА... ПРОСЯЦИ

Бангладешката Греймийн банк (Grameen Bank) кредитира дори просяци. Отпуска им пари, с които те могат да започнат нов живот. Заемите са, меко казано, скромни - от 100 до 3000 таки (от 2 до 60 лв.). Но за бедняците в Бангладеш, където с просия се прехранват 300 хил. души, те са цяло състояние. С такива суми те могат да накупят сладкиши, плодове, дрехи или детски играчки и да ги продадат с печалба на улицата. По-оправните дори скъсват с просяшкия занаят и се захващат с търговия.
Условията за изплащане на такъв заем са много изгодни - вноските са по две таки седмично (по-малко от цената на паница ориз). Заемът е безлихвен. Към това Греймийн банк прибавя и безплатна застраховка Живот. В случай че кредитополучателят умре, дългът се опрощава, а семейството му получава пари за погребението. Банката гарантира за клиентите си и пред магазините, които се съгласяват да им отпускат стоки на кредит.
Програмата на Греймийн банк за подпомагане на просяците действа от 2003 година. Досега по нея са отпуснати кредити на 47 хил. души. През февруари банката оповести, че с проекта се ангажира и фондацията Ситигруп на най-голямата финансова институция в света. И наистина собственикът на Ситибанк потвърди, че през следващите три години ще отдели за тази цел 250 хил. долара.
Кредитирането на бангладешките бедняци не гони печалба. Целта е да се подобри животът и да се върне човешкото достойнство на мизерстващите хора в една от най-бедните страни на планетата. Половината от жителите на Бангладеш оцеляват с по-малко от 1 долар на ден.
Греймийн банк е основана през 1983 година. До юли 2005-а тя е отпуснала кредити за 5 млрд. долара на 5 млн. души. В началото тя получава помощи от международните институции, но от 1997 г. е вече на печалба. Не на последно място това е резултат и от високата събираемост на дълговете - клиентите връщат цели 99% от дължимите суми.
Названието Греймийн банк означава Селска банка. Неин основател е професорът по икономика Мохамад Юнус. Преди това той се опитва да спечели за каузата си търговските банки. Но банкерите отказват, тъй като отпусканите суми са твърде малки, а и бедните клиенти нямат имущество, с което да гарантират тяхното връщане. Тогава проф. Юнус се обръща към международните институции. Поради спецификата на условията в Бангладеш неговото внимание се насочва главно към жените, които днес съставляват 96% от клиентите на банката. Това е истинска революция в ислямската страна, където за банковата дейност съществуват ред сериозни ограничения, особено при банковото обслужване на жени. И до ден-днешен се случва някой клон на банката да бъде нападнат от фундаменталисти. Моллите заплашват жените, които вземат кредити, че са прокълнати и няма да ги погребат според ислямския канон.
Консервативните селяни не ни обичат, защото нарушаваме обичайното право - казва проф. Юнус. - Духовенството ни гледа накриво - защото работим с жените. Учителите - че това го няма в учебниците. Политиците ги е яд, че сме по-ефективни от тях и защото не могат да ни командват.
В Греймийн банк няма корупция - по простата причина че размерът на кредитите е твърде малък за това. Всъщност 94 на сто от активите на банката принадлежат на нейните клиенти, на които тя продава своите акции. Останалите 6 на сто се държат от правителството. Напоследък бе възприета и идеята част от печалбата да се инвестира в други области, така че селските бедняци скоро ще станат и капиталисти.
Парите, които отпуска банката на своята клиентела, са предназначени за конкретни цели - например за покупката на телефон или шевна машина, необходими за започването на собствена стопанска дейност. За да получи кредит обаче, кандидатът трябва да намери още четирима души като него, които да поемат съотговорност за връщането на парите. От тази петорка заеми получават само двама души. Когато ги изплатят, се отпускат пари на следващите двама, а най-накрая и на петия. Ако някой от длъжниците не плаща вноските си в срок, банката просто не дава заеми на другите от петорката.
По тази причина в групата нараства чувството за солидарност и взаимна обвързаност, всеки се стреми да бъде полезен на останалите - обяснява проф. Юнус. - И именно групата принуждава длъжника да се държи коректно към банката.
Греймийн банк и други подобни финансови институции за микрокредити действат в 43 страни, най-вече в Азия и Африка, но също и в Западна Европа. В САЩ Греймийн банк се бори с мизерията в афро- и латиноамериканската общност.
Във Франция идеите на проф. Мохамад Юнус се осъществяват от Асоциацията за правото на стопанска инициатива (ADIE). Асоциацията е създадена от бивша служителка на МВФ. Днес тя има 20 клона в цялата страна. В тях работят 300 щатни служители, както и близо 700 доброволци. Във Франция също не се изискват имуществени гаранции и ипотеки. За местните условия сумите също не са големи - до 5 хил. евро. Това обаче се оказва достатъчно за трайно безработните, които искат да се измъкнат от тресавището. Чрез такива заеми в страната са създадени близо 20 хил. фирми с около 25 хил. работни места. Тези фирми работят главно в областта на услугите и търговията, по-рядко в транспорта и занаятите. Основни клиенти на асоциацията са безработните и бедните, както и жителите на малцинствените гета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във