Банкеръ Weekly

Съдби

АРХЕОЛОГИЧЕСКА СОФИЯ И НЕЙНИТЕ ГОСПОДАРИ

Предстоящото строителство на отсечката от метрото под площад Независимост в центъра на София (известен като Ларгото) отново актуализира проблема за археологическите ценности на архитектурно-историческия резерват Сердика-Средец. Инициатор на изследванията и идейния проект е Метрополитен ЕАД. Още преди няколко години дружеството, заедно с ОП Стара София, кандидатства за финансиране по международната програма СОКРАТ. Проектът, придружен от подробно описание на историческите пластове на градовете Сердика и Средец, ще се нуждае за реализацията си от 5-6 млн. евро. Дали ще ги има тези пари - не се знае...
Предварителната работа обаче продължава и съвсем неотдавна в Научния институт за паметниците на културата (НИПК) е изпратено Идейно предложение за оформяне на зала с археологическа експозиция на мястото на извършените археологически разкопки. Като прибавим и неотдавнашното частично разкриване на Римския амфитеатър на бул. Дондуков в съседство, трябва да отчетем чувствителното раздвижване на идеите за бъдещето на софийския център.
Тези идеи придобиват по-широка публичност едва след строителната епопея на обекта Център на София (1950-1953), когато стахановските темпове на работа унищожават част от разкритите археологически останки на античния и средновековния град. Но покрай закопаното заради Партийния дом, ЦУМ и сградата на днешния хотел Шератон и на старините е обърнато внимание - официалното решение за проучване и съхраняване на старините е взето от Политбюро на ЦК на БКП през 1975-а, а година по-късно с постановление на правителството е създаден архитектурно-историческият резерват Сердика-Средец. Към този момент са разкрити и запазени следните паметници: източната и западната порти на крепостната стена; голям участък от западната стена под БУЛБАНК; ъгловата североизточна кула (ул. Искър); триъгълна кула (бившия магазин София); ансамбли от различни епохи в двора на Президентството, в БУЛБАНК и др.; останки от късноантична резиденция с мозайки (зад хотел Рила), от антична улица (бул. Витоша 1), от късноантична обществена сграда (под зала Средец на Министерството на културата), късноантичната базилика (на ул. Св.св. Кирил и Методий), термите под Халите, разширението на крепостната стена (ул. Козлодуй, черквата Св.София и няколко гробници във и около нея; черквата Св. Спас (под БУЛБАНК) и Св. Петка Самарджийска и др. Цялата тази даденост дава солидни гаранции, че при бъдещо археологическо проучване на центъра (пл. Независимост и прилежащите му площи) ще бъде разкрита голяма част от Via Prinzipalis на античния град, свързващ източната и западната порти. Очаква се да бъдат намерени и останки от три антични квартала (инсули) и улиците (карди) между тях. Западният, който граничи с градския форум (под паркинга на хотел Шератон), предполага наличието на обществени строежи.
Важно е да уточним, че, както обикновено се случва у нас, експертните идеи изпреварват с много десетилетия управленските нерешителност и некомпетентност. Още в средата на 70-те години историци, археолози, градостроители и архитекти лансираха виждането си Ларгото да се превърне в пешеходно публично пространство, богато и уникално с историческите си разкрития. Източният и Западният подлез потвърдиха перспективността на проекта и, слава Богу, експонираха част от старините, из които Тодор Живков разхождаше високопоставените си гости... Обаче работата замръзва на този етап. Едва през 2000 г. Метрополитен ЕАД започва споменатото вече изследване, предизвикано от строителството на метрото. Проектните възможности предлагат на софиянци осем подземни декара градско пространство с извънредно атрактивен и познавателен характер, пряко осезаем във всекидневието. От технически съображения изпълнението на цитираното по-горе Идейно предложение… ще се направи след завършване на трасето на метрото и ще бъде разположено над него. В договора с японските метростроители е записан срок от сто дни след осигуряване на фронта, за да им се подаде равнището. Както споделя в специализирания седмичник Арх Арт инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на Метрополитен ЕАД, …Имаме 100 дни, в които да се разкрие, да се види, да се заснеме, да се премести археологията. И когато японците приключат със строителството на тяхната част - да направим тази конструкция отгоре, да монтираме и разположим археологията и да затворим с покривна конструкция.
Предвид големината на строителната площадка на метрото пилотни археологически проучвания се извършват на каре от 20 на 20 метра. Археологичното равнище е на дълбочина до 5 м, а засега е достигната котата от 3.5 м. Все още не е открито нищо интересно в този ограничен сектор. Шахтата на метрото е на 8-9 м дълбочина под археологическото равнище, но се очаква пред къртицата, т.е. дълбаещата машина, да излязат разкрития.
Иначе казано, в София в скоро време се очакват много и интересни археологически събития. Които, свързани и с разработките на Общия градоустройствен план на столицата, придвижван, макар и бавно, към пленарната зала на Народното събрание, се нуждаят от могъщия контрол на общественото мнение. Защото без неговата санкция е невъзможно да се материализира и най-доброто намерение. Лошите реализации, тихомълком проведени през последните 16 години, потвърждават това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във