Банкеръ Weekly

Съдби

АМЕРИКА СПОРИ ДАЛИ ЖИВОТНИТЕ СА ПО-ГОРЕ ОТ ХОРАТА

От няколко години насам Ейми Мардър, ветеринарка от Лексингтън в щата Масачузетс, често трябва да се произнася пред съда по въпроса кого от двамата си стопани предпочита дадено домашно животинче. При разводите често се водят спорове кой да вземе кучето или котката и жреците на Темида редовно призовават Мардър като експерт в тази област. За целта преди това ветеринарката прекарва минимум час и половина с разпадащата се брачна двойка и с нейния домашен любимец.
Само допреди 10-15 години американското правораздаване не се занимаваше с подобни проблеми. Предпочитанията на четириногото не се вземаха предвид, тъй като то се третираше като най-обикновено материално благо, при това с неособено висока стойност. През последните години обаче - под натиска на природозащитниците и променените обществени нагласи - законодателите, прокурорите, съдиите и адвокатите все по-често се отнасят с животните като към юридически лица, чиито права, интереси и желания трябва да се зачитат. Нещо повече, всичко това бързо намери отражение в законодателството на много щати. Понастоящем в 39 щата и в столичния окръг Колумбия собствениците на домашни любимци дори могат да създават фондове за управление на наследствата, които им оставят. Точно така постъпи нюйоркската милиардерка Леона Хелмсли, която завеща на кучето си 12 млн. долара.
В някои щати ветеринарите вече са законово задължени да съобщават на властите за клиенти, които подозират в лошо отношение към животните. Същевременно съдилищата започват да присъждат обезщетения за убити животни и понесените от тях и собствениците им страдания. Миналата пролет съдии от Тенеси дори назначиха настойник, който да представлява интересите на някакво куче при делото за развод на стопаните му.
Подобно на гражданското право животинското също се превръща в научна дисциплина. Половината от 190-те юридически университети в САЩ имат курсове по тази материя. Все повече адвокати се посвещават изцяло на защитата на животните. Според мнозина юристи животното трябва да се категоризира като нещо средноаритметично между хората и предметите, като материално благо, надарено с чувствителност. Според други правният статус на домашните любимци трябва да се преосмисли в посока животни, които не са хора. Във втория случай това означава да се признае на животните правото на съдебна защита.
Куриозното е, че в тези американски нововъведения няма нищо принципно ново. В средновековна Европа животните често са били третирани като същества, които носят отговорност за своите действия. Нерядко са се провеждали съдебни процеси със съответните защитници и свидетели. Срещу домашни животни са се произнасяли присъди за убийство, нападение и жестокост. Наказанието обикновено било смърт, а екзекуциите - публични. В средата на XVI век в едно френско градче започнал процес срещу... къртици, който продължил няколко години. През 1641 г. в британската колония Масачузетс пък бил приет първият закон, забраняващ тормоза над всяко питомно същество за всекидневна домашна употреба.
През последното десетилетие 42 американски щата приеха закони, които преследват жестокостта срещу животни. Почти навсякъде в Съединените щати това се третира като престъпление, което се наказва със затвор (стига, разбира се, да не става дума за животни във фермите).
След скандала със звездата на американския футбол Майкъл Вик (осъден на 23 месеца затвор за уреждане на кучешки борби), в Конгреса бяха внесени три проектозакона, които забраняват подобни практики и на федерално равнище (50 щата вече имат собствени закони в тази област). На свой ред редица окръжни прокурори, например в Лос Анджелис и Марикопа, дори създадоха специални сили за бързо реагиране в такива случаи. От много места се надигат гласове да се създаде федерална банка данни, аналогична на регистрите за сексуални престъпления.
От друга страна проучвания на психолози като Франк Ашоне от университета в Юта показват, че лицата, които малтретират домашните си любимци, са склонни да упражнят насилие и срещу хора. Щом могат да са толкова жестоки с животните си, как ли се държат с децата си?, възкликва Даяна Болкин, заместник прокурор в Денвър.
Бумът на бракоразводните спорове, съпроводени с претенции за животни и свързаните с тях нормативни промени карат мнозина да се замислят дали промяната на правния статус на животните няма в крайна сметка да ги изравни с хората.
Всички тези тенденции са отражение на засилената обществена подкрепа на движението за хуманно отношение към животните. През последните десет години американските организации за защита на животните Humane Society и PETA отбелязаха значителен ръст както на членската си маса, така и на средствата, с които разполагат. Наред с другото те дори принудиха концерните Макдонълдс и Бъргър кингс да осведомяват клиентите си как се умъртвяват кравите и пилетата, чието месо им предлагат.
Категорични противници на юридическите нововъведения са ветеринарите. Те предупреждават, че вълната от съдебни искове за обезщетения, свързани с нарушени животински права, ще увеличат до неимоверност цените на ветеринарните услуги. Вярно е, казват те, че хората получават обезщетения в случай на смърт на брачния си партньор, но никой не ги възмездява за скоропостижната кончина на любимия или годеника. По думите на Ейдриън Хохщат, заместник-директор по юридическите въпроси на Американската ветеринарномедицинска асоциация, въвеждането на обезщетения за животни хързулва цялата американска правна система по наклонената плоскост. Намираме се в странното положение, при което животните се поставят над цели категории хора, казва той. Юристите Дейвид Фавър и Стивън Уайз обаче са на друго мнение. Според тях страната се нуждае от спешни и още по-радикални промени, особено що се отнася до интелигентни животни като шимпанзетата и делфините. Двамата посочват и образците, от които трябва да черпят вдъхновение американските законотворци. Става дума за германския основен закон, който през 2002 г. призна конституционни права на животните, както и за новозеландските закони, според които приматите притежават определена индивидуалност. Неотдавна Европейският парламент също определи приматите като същества и предприе стъпки за прекратяване на научните експерименти с тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във