Мярката се прилага за втора година и ще обхване 8916 студенти в първи и втори курс в 18 държавни висши училища.
Мярката се прилага за втора година и ще обхване 8916 студенти в първи и втори курс в 18 държавни висши училища.