Годишният доклад на ИИИ - БАН е с фокус икономическото развитие и политики в България за 2019 година.