Продължава и новата тенденция за напускане на големите градове, а числата показват, че най-голям е относителният дял на новопостроените къщи.