Размерът на заемите за всяка отделна страна няма да надвишава 6,8% от нейния брутен вътрешен продукт.