Заместник-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев (крайният вдясно) по време на Първата световна конференция, посветена на здравните предизвикателства в борбата срещу пандемията от COVID-19.