Те бяха толкова близки че тя можеше да му поиска всичко