През миналата година расте и износът, и вносът в търговията ни с Китай.