Абонамент за 2020 г.

Шестмесечен:

–  от 01.03.2020г. - до 31.08.2020г. –   26 бр. – 52 лв.,  с вкл ДДС.

-  от 01.04.2020г. – до 30.09.2020г. –  26 бр. -  52 лв., с вкл. ДДС.

Деветмесечен:

-   от 01.03. 2020г. – до 30.11.2020г. -  39бр. – 78 лв., с вкл. ДДС.

-   от 01.04. 2020г. – до 30.12.2020г. -  40бр. – 80 лв., с вкл. ДДС.

Десетмесечен:

-   от 01.03. 2020г. – до 31.12.2020г. -  44бр. – 88 лв., с вкл. ДДС.

 

Абонамента може да направите през:

- "Български пощи" ЕАД

- "Доби прес" ООД

- Редакцията на в-к "БАНКЕРЪ" - 02 440 9 408

 

Сметка за абонамент и реклама:

“БАНКЕР БГ” ООД

IBAN: BG89BPBI81701605862470

BIC: BPBIBGSF  ПОЩЕНСКА БАНКА АД