По данни на партията 770 милиона души в селата са се избавили от бедността.