В момента над 90% от вътрешното потребление на природен газ в най-голямата европейска икономика се внася по тръбопроводи.