Последната дума по сделката ще е на Комисията за защита на конкуренцията