Драгалевски манастир „Успение Богородично” е основан около 1345 г. от цар Иван Александър.