Чрез дъщерната фирма - "Шкода Транспортейшън" а.с., групата "Пи Пи Еф" извършва продажба на тролейбуси у нас. 
Чрез дъщерната фирма - "Шкода Транспортейшън" а.с., групата "Пи Пи Еф" извършва продажба на тролейбуси у нас.