Министър Даниел Лорер присъства на въвеждането в експлоатация на нови производствени мощности в най-големия български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти „Алкомет“ край Шумен.