Росица Велкова е родена през 1972 г. в София. Има магистърска степен по финанси в Университета за национално и световно стопанство. През 1993 г. започва работа в Министерството на финансите и има 28 г. професионален опит. В периода между ноември 2017 г. и април 2021 г. е заместник-министър на финансите. От април до декември същата година е изпълнявала длъжността директор на дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите и от декември миналата година до момента бе заместник-министър на финансите.
Росица Велкова е родена през 1972 г. в София. Има магистърска степен по финанси в Университета за национално и световно стопанство. През 1993 г. започва работа в Министерството на финансите и има 28 г. професионален опит. В периода между ноември 2017 г. и април 2021 г. е заместник-министър на финансите. От април до декември същата година е изпълнявала длъжността директор на дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите и от декември миналата година до момента бе заместник-министър на финансите.