Комитова се ангажира да се запознае подробно със случая, както и да се проучат възможните варианти за неговото разрешаване.