Планът ще анализира възможностите за цялостна реконструкция, оздравяване и рекапитализация на общинското дружество.