Йозефин Гала заема длъжността на управляващ директор за новосформирания клъстър от държави в Югоизточна Европа.