Гостът от провинция Саксония подчерта, че голямата тема е трансформацията на бъдещите бивши миннодобивни предприятия, като целта е използването на иновации, чрез които да се върви в посока чисти енергийни източници.