При обикновено Народно събрание броят на депутатите е 240, а при ВНС те са 400.