Твърде много възможности за иновация остават неизползвани и твърде много въпроси от сектора, свързани с научните изследвания, остават без отговор.