Финансирането на дейностите по поръчките ще се извърши със собствени средства на ‚Булгартрансгаз“ и с безвъзмездна финансова помощ след подписване на грантово споразумение по програма Механизъм за свързване на Европа.
Финансирането на дейностите по поръчките ще се извърши със собствени средства на ‚Булгартрансгаз“ и с безвъзмездна финансова помощ след подписване на грантово споразумение по програма Механизъм за свързване на Европа.