С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009  г. Европейският съюз стана правоприемник на Европейската общност.